Den första luddiga tanken när Mavenoid hade internt hackaton var att man skulle felsöka EU med AI – lite på samma sätt som företaget till vardags felsöker maskiner med AI.

Men efter att idéerna snurrat runt några varv blev resultatet i stället en valkompass inför EU-valet.

Från början var det bara en rolig grej konstaterar vd:n Shahan Lilja – men redan första dagen gick över 100 personer in och testade vilket parti som ligger närmast deras åsikter. Och nu, efter fyra dagar, är det uppe i över tusen.

– Nu har vi snyggat till gränssnittet och beslutat att hålla den levande över valet, även om allt sker på frivillig basis, säger Shahan Lilja.

Till skillnad från andra valkompasser är den här bredare – den innehåller 180 frågor och 13 partier finns med. Men samtidigt så behöver den som testar sig inte svara på särskilt många frågor.

– Genom AI så kan vi förutsäga baserat på de svar man ger vad man också med hög sannolikhet svarar på andra frågor. Så i stället är frågorna optimerade så att man får de frågor som troligast skulle kunna rubba den position man intagit. Alla får mellan 10 och 25 frågor – efter det är vi väldigt säkra.

För att ha rätt underlag så använder man sig av partiernas program men också positioner som de intagit i medier – och det har också kollats av med samtliga partier att det är de positionerna som gäller.

Dessutom har man tittat på de valkompasser som finns och sett till att man täcker in alla de frågor som finns där och sedan lagt på ytterligare specialfrågor. En del av dem för att bättre täcka in småpartierna som man inkluderat och en del kring mer specialiserade EU-områden som de stora valkompasserna inte täcker in.

– Det kan handla om sådant som hur bidrag till bönder ska vara konstruerade.

Av dem som testat sig hittills har några av de mindre partierna fått en rejäl överrepresentation i förhållande till sitt stöd generellt konstaterar Shahan Lilja.

– Det handlar exempelvis om Djurens Parti och FI. Jag tror att de små partierna kanske fångar magkänslan. Men vi är inte helt säkra så vi ska göra en analys efteråt när vi har alla data.

Samtidigt som han hoppas att kompassen ska vara till nytta för dem som använder den så är tanken också att få människor att fundera över AI:s roll i framtiden.

– Inom fem år kommer människor att förlita sig på AI när de fattar viktiga beslut. Och då måste vi börja fundera på hur det påverkar vår demokrati. Det här är vårt sätt att väcka debatt, säger Shahan Lilja.

Läs också: 
Svenska techbolaget hittar felen på trasiga maskiner med AI
Det här är AI och så funkar det