Affärssystemkonsulten Exsitec fortsätter gå på offensiven. I december köpte man in sig på den danska marknaden genom Iadvice. Och året innan det köptes beslutsstödsexperten EGBS Consulting i Uppsala.

Den här gången är det också ett svenskt förvärv som gäller i form av den Karlstadbaserade kundvårdssystemkonsulten Ark Systems, som framför allt är fokuserat på produkten Sugar från Sugar CRM, hos vilket man är det enda nordiska bolag som har högsta uppnått den högsta partnerstatusen.

– Vi får återkoppling att våra kunder väljer Sugar då de får snabbare return on investment på sina investeringar än på alternativa plattformar, samtidigt som den har fördelen av en hög utvecklingstakt och ett modern gränssnitt, säger Joakim Norlinder, vd på Ark Systems och utvecklar:

– En styrka med Sugar är att det både kan användas i en publik molntjänst eller driftas i en privat lösning, vilket skapar en flexibilitet för kunder som är oroade över att dela data i molnet eller måste förhålla sig till regelverk som GDPR eller Cloud Act. Den öppna utvecklingsmiljön ger också möjligheter att anpassa lösningen vilket brukar vara mycket mer begränsat i andra cloud-CRM, samtidigt som cost of ownership är väsentligt lägre än alternativ som Salesforce.

Samtliga anställda i Ark Systems kommer att gå över till Exsitec, som också ser förvärvet som en bra anledning att etablera en verksamhet i Karlstad, där övriga delar av företagets erbjudande också ska ingå.

– Vår målsättning är att växa ordentligt i Karlstad och att samtidigt växa leveranskapaciteten inom Sugar på ett nationellt plan och att erbjuda detta som ett naturligt CRM-erbjudande till våra befintliga kunder i Norden. Vi arbetar i dagsläget med fler än 500 återkommande kunder. Många av dessa vill digitalisera och automatisera sina kundhanterings- och försäljningsprocesser och att utöka vår CRM-kapacitet kändes som ett självklart nästa steg. Ark Systems har en stor expertis inom Sugar och en mycket imponerande kundbas som visat stor lojalitet till plattformen, säger Johan Kallblad, vd på Exsitec.

Läs också:
Priset på it-konsulter bara ökar och ökar – ”inte skett sedan dotcom-bubblan”
Exsitec vandrar partnergatan fram