Det tredje nya namnet efter riskkapitalbolagens framfart i branschen är nu klart. Efter att först norska IK Investment Partners döpt sin flora av förvärvade företag till Visolit var det dags för nästa skapelse att se dagens ljus den 7 maj då FSN Capitals storfusion fick namnet Nordlo.

Nu är det EQT:s branschsatsning som har fått ett nytt namn. De fem bolagen Candidator, DGC, Solid Park, Exeo och Ismotec kommer från och med idag verka under namnet Iver. Det skulle vid första anblicken kunna röra sig om namnet på något städverktyg från Ikea, men i det här fallet handlar det alltså om ett bolag som från starten under sitt nya namn totalt omsätter drygt 1,5 miljarder kronor och har cirka 900 medarbetare, av vilka ungefär 70 finns i Norge och resten i Sverige.

Vd Åsa Arvidsson säger att det har varit en lång resa mot att hitta ett gemensamt namn, men att det knappast fanns någon tvekan när det nya namnet till slut var bestämt.

– Det är rätt sällan man hittar ett så pass kort och slagkraftigt namn och som dessutom funkar bra på alla fyra nordiska språk. Det har varit en jättelång process med över 600 namn, men till slut kände sig alla väldigt nöjda, säger hon och konstaterar att det finns en tydlig röd tråd mellan de tre stora Iverbolagen Candidator, DGC och Solid Park.

– Iver är sprunget ur tre mycket starka entreprenörskulturer där kunden alltid har varit nummer ett. I över 20 år har vi utmanat it-jättarna med effektiva leveranser, hög servicenivå och ett personligt engagemang. Det tar vi med oss in i Iver. Det blir alltid bäst när man känner varandra. Därför kommer vi organisera oss på ett sätt som ger den bästa kundupplevelsen. Bara genom nära relationer kan vi få förståelse för kundens verksamhet och genom våra lösningar hjälpa kunden att nå sin fulla potential.

När det gäller den geografiska fördelningen så är det DGC:s kontor på Sveaplan i Stockholm som kommer att vara det formella huvudkontoret. Men bolaget betonar vikten av geografisk spridning och kommer även att ha ett antal regionhuvudkontor i Malmö, Alingsås, Västerås och norska Bergen.

Nytt namn är så klart en sak, men när bolaget kliver till Iver innebär det också en ny organisation, som kommer vara uppdelat på tre affärsområden. Det största affärsområdet kommer att vara Arbetsplatsnära tjänster och infrastruktur, där Candidator, DGC och Solid Park haft stor verksamhet tidigare. Ett annat affärsområde kommer att vara Applikationstjänster och integration, där framför allt Solid Park haft erbjudanden tidigare.

Dessutom sjösätter man ett nytt affärsområde, Högsäkerhetslösningar, som kommer att ledas av DGC:s Magnus Blom. Det handlar som namnet säger om att rikta sig mot kunder som har extra höga krav på säkerhet.

iver
Magnus Blom.

– Det finns ett antal kunder i Sverige som har riktigt känslig verksamhet. Det kan till exempel vara inom bank och finans, men det finns även många andra organisationer, både offentliga och privata, vars verksamhet kräver extra hög säkerhet när det gäller känslig infrastruktur eller behov av säkerhetsklassad personal. Vi har vunnit den typen av kontrakt på marknaden på sista tiden, säger Åsa Arvidsson, men konstaterar också att hon inte kan ge några namn på kunderna på grund av att det är omgärdat av stark sekretess.

Det är inte bara kunder, partner och övriga branschen som får stifta bekantskap med ett nytt namn. Det blir också en ganska tydlig förändring för Västeråsborna eftersom Solid Park är ett av de bolag i branschen som har en arena döpt efter sig. Fotbollsarenan i Västerås kommer troligen också att byta namn från Solid Park Arena till Iver Arena.

– Hur det blir med namnet på arenan återstår att se, säger Åsa Arvidsson, som gillar det hon sett i marknadsföringseffekt.

– Det är fantastiskt när det står Solid Park på varje biljett. Det är ett väldigt bra sätt att synas.

Läs också: 
Candidator DGC fixar tekniken för hydrauliken