I veckan presenterade vi analysföretaget IDC:s statistik över utvecklingen på den svenska marknaden för affärsmjukvara, och om man tittar på de klassiska affärssystemen, det vill säga det som IDC kallar ERP, så är det Visma som dominerar med mer en fjärdedel av marknaden, 27,2 procent under 2018. Och dominansen syns kanske ännu tydligare av det faktum att Vismas marknadsandel är tre gånger så stor som SAP:s, som ligger på 8,9 procent.

Hos den norska mjukvarujätten är det så klart glädjande läsning, och frågar man Carola Lissel, vd på Visma Software i Sverige, varför dominansen är så stor så lyfter hon fram tre faktorer som extra viktiga: att Visma tidigt fokuserade på molnet, lokal anpassning av produkterna samt bolagets samarbete med lokala partner som kan den svenska marknaden.

– Jag tror att vi kan tacka att vi har gjort ett bra jobb med molnet. Vi tog en stor del av det jobbet redan 2014 och har haft stort fokus på tillväxt, säger hon och lyfter även en annan viktig del man har haft fokus på.

– Vi är ett renodlat mjukvaruföretag. Det kan vara så att många av våra kollegor fokuserar på sin konsultaffär i högre grad. Vi går helt åt andra hållet och fokuserar bara på att utveckla nya lösningar medan våra konsulttjänster ligger hos våra partner. Vi utvecklar produkterna hela tiden och tror att kunderna vill ha mer standardlösningar framåt. Vi jobbar dessutom mycket med öppna api:er, där vi välkomnar duktiga integratörer.

Lokal närvaro är som sagt en nyckelfaktor, vilket inte minst gäller de konsultbolag och andra typer av partnerbolag som Visma jobbar med i Sverige.

– Att jobba med en partnermodell är väldigt skalbart och det blir mer lokalt. De är duktiga på att komma nära kunden och veta deras behov. Vi tror mycket på det och söker alltid efter ännu fler partner som kan hjälpa oss att växa ännu mer.

Carola Lissel lyfter alltså även fram ett fokuserat arbete under fem års tid där man anpassat produkterna efter det publika molnet, vilket i Vismas fall främst är AWS och Azure. Och det har också inneburit att man gärna lyfter fram den helt molnbaserade produkten Visma.net.

– 80 procent av hela vår omsättning 2019 baseras på ren cloud-mjukvara. Det har varit en väldigt stor omställning, och idag är vi den största cloudleverantören i Europa, säger hon men konstaterar att det inte är en självklarhet för alla kunder med molnet, och att det fortfarande är många som föredrar att ha sitt affärssystem i egen regi.

– Vi skulle om vi ville kunna ha en fördelning på ungefär 50-50 i år, men vi vill som sagt driva det mot molnet.

Visma.net är fortfarande under utveckling och poängterar att produkten behöver mer djup än den har idag, men att den hela tiden utvecklas. Och det är inte minst en viss typ av investeringar i utvecklingen som gör att Visma sticker ut från sina globala jättar till konkurrenter, som SAP, Microsoft och Oracle. Här pekar hon på vikten av lokal förankring.

– Det handlar om att utveckla lösningar som är kompatibla med de lagar och regler som finns på marknaden. Vi investerar väldigt mycket i att följa de lokala krav som kommer. Det gör inte alltid de andra, säger Carola Lissel.

Läs också: 
De är störst på den växande svenska mjukvarumarknaden