Enkelhet och snabbhet. Det verkar vara receptet för den som vill vinna slaget om it-kompetens.

Men i stället är det ofta krångligt att söka jobb och när de väl sökt får de dålig återkoppling. Det visar en undersökning som konsultföretaget Wise IT låtit göra bland drygt 1 400 it-specialister i Sverige.

Där svarar så många som 66 procent att de har avbrutit sin jobbansökan för att det varit för krånglig och 69 procent att de hoppat av en rekryteringsprocess för att de inte får någon – eller dålig – återkoppling.

Andra vanliga skäl till att de hoppar av redan under rekryteringen är att man upplever rekryterande chefer eller medarbetare som oengagerade – det uppger 55 procent.

En avgörande del av processen är den första intervjun där det är viktigt att få reda på vad jobbet faktiskt innebär. 81 procent vill få veta mer om vilka arbetsuppgifter det handlar om och vilket ansvar de har. I andra hand vill man få en bild av chefen och kollegerna. Och även utvecklingsmöjligheter, organisationens kultur och lön och förmåner är sådant som de vill få reda på.

Och det korrelerar väl med det som är viktigast vid val av arbetsplats där arbetsuppgifterna ligger överst följt av chefen, lön och förmåner, kollegor och utvecklingsmöjligheter.

Förutom att rekrytera it-proffs kan det vara viktigt att behålla dem man faktiskt har. Totalt sett är 26 procent av dem missnöjda med sina jobb i dag, enligt undersökningen.

Mest avgörande för att ta beslutet om att sluta är missnöje med chefen, därefter är det brist på utvecklingsmöjligheter och i tredje hand handlar det om att man inte gillar arbetsuppgifterna.

Läs också: 
Sju lögner om din karriär som du måste sluta dra
It-branschen sticker ut i åldersdiskriminering av 45-plussare