Det är PRV som har sammanställt ny statistik och där framkommer det att Sverige är det land i Europa som ansöker om flest internationella patent inom Industri 4.0. På ett globalt plan ligger Sverige också i framkant, och placerar sig på en femteplats efter USA, Kina, Sydkorea och Japan.

Statistiken bygger på data från offentliga internationella patentansökningar inlämnade under tidsperioden 2010-2016. Industri 4.0 definieras i sammanhanget med att tekniska anordningar, ting eller processer kopplas upp mot internet i syfte att anpassa, kontrollera eller styra anordningen för att förbättra dess prestanda. PRV konstaterar också att industri 4.0 kan delas in i tre huvudområden: kärnteknologi, möjliggörande teknik och tillämpningstekniker.

En klar majoritet av ansökningarna från Sverige rör kärnteknologi, där Ericsson helt dominerar, medan avsevärt färre rör möjliggörande teknik, som AI och geo-positionering, och tillämpande teknik för exempelvis personlig utrustning eller infrastruktur. Det är tydligt att Ericsson är det svenska industri 4.0-loket. Bortser man från Ericssons bidrag skulle Sverige tappa många placeringar, då man står 83 procent av ansökningarna under den aktuella tidsperioden.

Innovation, organisation och ledarskap – vad behöver du göra idag för att vara relevant imorgon? Det får du veta på CIO Governance den 12 september – boka plats här

Totalt handlar det om drygt 2 600 internationella patentansökningar, så kallade PCT-ansökningar, från 2010. Drygt var fjärde europeisk ansökan kommer från Sverige och totalt kommer 3,9 procent av de internationella ansökningarna inom industri 4.0 från svenska sökanden. Detta ska jämföras med att 1,8 procent av alla ansökningar, oavsett teknikområde, kom från svenska sökanden i samma tidsperiod.

Antalet internationella patentansökningar inom industri 4.0 från svenska sökanden har också en stark tillväxt på drygt 25 procent under samma tidsperiod, vilket ska jämföras med Europas dryga 10 procent eller drygt 21 procent globalt sett. Peter Strömbäck, generaldirektör på PRV, är medveten om Ericssons dominans och han tror att det finns flera aktörer därute och betonar vikten av patent.

– Vi misstänker att det finns en outnyttjad potential hos mindre företag som utvecklar olika tillämpningstekniker och vill satsa internationellt. Med tanke på att den globala konkurrensen ökar hela tiden, inte minst från Asien är det angeläget att höja kunskapsnivån om immateriella tillgångar och hur man skyddar dem, säger han.

Läs också: Atlas Copco på väg in i industri 4.0 – ”vi har blivit mer av ett mjukvaruföretag”