Svenska företag sticker ut i en europeisk undersökning om molnstrategier – då de i högre grad vill ha fler molnleverantörer i stället för att förlita sig på en enda. Detta enligt en rapport som den europeiska datacenterjätten Interxion låtit undersökningsföretaget Research in Motion göra.

Det är en europeisk undersökning där 150 svenska storföretag ingår – och som visar på att nästan alla svenska företag med mer än 5000 anställda – har eller kommer att anta en multicloudstrategi. Den exakta siffran är 95 procent. Inte minst gäller det här inom infrastrukturtjänster.

– Det innebär att Sverige är det europeiska land där flest storföretag har den molnstrategin, säger Alexander Kehrer, marknadschef på Interxion i Norden.

Vad är då förklaringen till att svenska företag väljer den vägen?

– Jag tror det har att göra med att den generella it-mognaden är stor i Sverige. En flermolnsstrategi innebär att man kan optimera sina moln för olika syften. De svenska företagen vill kunna dra nytta av de tekniska fördelarna eller det specifika användningsområde som molntjänsten är lämpad för.

– Det är vanligt bland svenska företag att använda sig av hybrida moln- och it-lösningar.

Alexander Kehrer fortsätter:

– En annan viktig drivkraft för att använda sig av flera moln är att man vill undvika inlåsningseffekter.

I undersökningen tittar de också på vilka leverantörer som de svenska beslutsfattarna vill ska vara en del av deras flermolnsstrategi. Nästan 30 procent uppger att de vill använda leverantörerna inom publika molnet, som AWS och Microsofts Azure. 25 procent uppger att de tänker använda branschspecifika molntjänster i kombination med publika molntjänster.

21 procent uppger att de tänker använda branschspecifika eller tjänstespecifika molnleverantörer, och en av tio säger att de använder lokala molnleverantörer i kombination med en annan molntjänst.

– Det är tydligt att frågeställningen idag inte handlar om företaget ska använda molnet eller inte, utan hur de kan dra maximal nytta av olika molntjänster och undvika en inlåsningseffekt. Det som sker nu är att behovet av att kunna kommunicera mellan olika plattformar ökar, säger Alexander Kehrer

Men även om drivkrafterna att ha en flermolnsstrategi är tydliga så finns det också en del utmaningar. Många upplever att det är tekniskt svårt att integrera olika molntjänster, och många tycker också att säkerhetsbiten är en utmaning.

Men generellt sett har de svenska storföretagen kommit långt i sin molnresa, menar Alexander Kehrer.

– Vi ser ett växande behov av bra uppkoppling och förbindelse till olika moln, plattformar, och it-tjänster direkt i från datacentret. Exempelvis kommer många av våra kunder till oss just för att kunna koppla sig direkt till de publika molnen och till deras lokala molnpartners.

Läs mer: 
Nu ska molnjätten skörda frukterna av Sverigebygget
Nu kastar Microsoft in Github i molnkampen mot Amazon och Google