Trafiknämnden ansvarar för kollektivtrafiken i Stockholms län, både på land och till sjöss. Nyligen sökte man en partner som tillsammans med trafikförvaltningen ska utveckla trafikmätningsverksamheten. De tjänster det handlar om innefattar statistisk analys av resande och trafik inom Storstockholms kollektivtrafik, samt att bistå Trafiknämnden i arbetet med att utveckla verksamheten inom dessa områden.

Uppdraget går alltså till Sopra Steria som ska stå för datahantering, utveckling och kvalitetssäkring av statistiska modeller samt analys och rapportering. Det nytecknade avtalet är på fem år med möjlighet till förlängning om ytterligare två år. Uppdraget har planerad driftstart den 1 januari 2020.

– Eftersom vi på Sopra Steria har expertkompetens inom både statistisk analys och avancerad prediktiv analys, samt att vi i över tio år har utvecklat och förvaltat Trafikförvaltningens datalager, känns det extra kul att få detta uppdrag. Vi ser mycket fram emot att få använda vår expertis till att hjälpa Trafiknämnden att utveckla kollektivtrafiken och göra den mer attraktiv för morgondagens resenärer, säger Maria Wäppling, chef för Data & Analytics på Sopra Steria.