Alarmerande många chefer upplever att de sätter sin egen hälsa i sista rummet. Enligt en ny undersökning som är gjord av undersökningsföretaget Novus på uppdrag av fackförbunden Unionen och Vision är sju av tio chefer så pressade på jobbet att de prioriterar sina medarbetares arbetssituation före sig själva.

I kommuner och regioner svarar tre av fyra att de helt eller delvis prioriterar sina medarbetares situationer, på bekostnad av sin egen situation.

Det är överlag ingen bra arbetssituation för chefer i landet, att döma av den här undersökningen.

Varannan chef känner sig generellt stressad under en vanlig arbetsvecka som en följd av för många arbetsuppgifter. De saknar också möjligheten att återhämta sig och skapa en balanserad arbetssituation för sig själva. Bara en av fyra uppger att de kan vara hemma och vila när de är sjuka.

– Cheferna är väl medvetna om sitt ansvar att fånga upp de anställdas signaler om ohälsa, bedöma arbetsmiljörisker och vidta åtgärder. Men tiden räcker inte till vilket ofta leder till att chefernas egen hälsa hamnar i sista rummet, säger Martin Linder, förbundsordförande i Unionen.

– Vi måste börja med att ge chefer förutsättningar att ta hand om sin egen hälsa. Det är dags att på allvar förstå och utveckla chefers organisatoriska förutsättningar. Det handlar till exempel om att erbjuda ett gott chefsstöd och ett rimligt antal medarbetare så att chefer kan vara närvarande, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision.

Undersökningen är gjord bland 1500 chefer i både privat och offentlig verksamhet.

Läs mer: Usla rekryteringsprocesser får it-proffs att hoppa av