Med en allt äldre befolkning väntar också större utmaningar för välfärden. Om man tittar på de framtidsprognoser som gjorts så förväntas åldersgruppen 80+ att öka med 50 procent under de kommande tio åren, vilket så klart ställer högre krav på välfärden.

Strävan efter att göra äldreomsorgen mer effektiv med hjälp av digitalisering gör nu att Atea väljer att satsa stort, med målsättning att transformera området tillsammans med de verksamheter som finns.

Atea, som är en dominant inom offentlig sektor, levererar redan idag en hel del lösningar för äldreomsorgen och har sett en stärkt efterfrågan på tjänster såsom digitala assistenter, smarta sensorer, kameratillsyn och appar för digital signering. Atea ska jobba med det nya initiativet över hela landet. Det aktuella området tillsätts inledningsvis internt, men parallellt inleder man nu en chefsrekrytering som pågår fram till sommaren.

– Sverige står inför stora utmaningar men också möjligheter. Genom att utveckla ytterligare lösningar, tillsammans med välfärdssektorn, kan vi leverera smarta funktioner som effektiviserar stödet till våra äldre, förhöjer deras livskvalitet och underlättar arbetssituationen för anställda inom äldrevården, säger Simon Norman, som är ansvarig för Ateas satsning inom äldreomsorg.

Det handlar som sagt mycket om att koppla ihop de tekniska system som används inom äldreomsorgen, med målet att möjliggöra stora tids- och kostnadsbesparingar. Atea anger Eskilstuna kommun som ett exempel, där man idag använder digital signering och ett mobilt gränssnitt för journalhantering. Men hos kommunen finns en vilja att ha tydligare paketeringar av alla olika tjänster och produkter.

– Nya tekniska lösningar är en viktig del i att äldre, och personer med funktionsnedsättning, ska känna trygghet och vara självständiga i sitt boende. Vi som kommun har mycket att vinna på en partner som vill, och har förmåga att, möta våra samlade behov. Vi upphandlar idag produkt för produkt när vi egentligen är ute efter en helhetslösning, säger Johan Lindström, förvaltningschef i Eskilstuna kommun.

Läs också: Nu ska Atea jobba med integration på riktigt