Ecodatacenter har sin bas i Falun, där man förra året lanserade det man marknadsför som ”världens första koldioxidpositiva datacenter”. Under fjolåret klev fastighetsbolaget Areim in som en ny majoritetsägare genom en riktad emission och som också var ett sätt att finansiera Ecodatacenters satsning på att konsolidera datacenterbranschen med sitt klimatanpassade koncept.

Nu har man alltså kommit överens med ägarna till sin datacenterkollega i Piteå, Fortlax, om ett samgående. Det sker både genom köp av aktier och aktieväxling men medför ingen förändring av Fortlax organisation. Bolagets vd Anders Berglund Hansius kommer tillsammans med Ecodatacenters vd Lars Schedin att fortsätta utveckla koncernen. De båda bolagen beskriver också att samgåendet ger en förstärkt position på den nordiska datacentermarknaden.

– Fortlax har genom åren byggt upp en stark marknadsposition främst inom högsäkerhetsområdet och är en pionjär inom co-location-marknaden i Sverige vilket gjort det till det ledande alternativet för kunder som vill ha en svensk leverantör av datacentertjänster. Bolaget är mycket välskött och med gott anseende och har dessutom en kultur som passar väl ihop med Ecodatacenters, säger Lars Schedin, vd för Ecodatacenter.

datacenter
Klappat och klart. Ecodatacenters vd Lars Schedin och Fortlax vd Anders Berglund Hansius välkomnar varandra på klassiskt manér.

– Datacenterbranschen växer snabbt och för att kunna lyckas behöver du både ha tillräcklig storlek och tillräckligt med kapital. Genom samgåendet får vi både en starkare marknadsposition och de finansiella muskler som vi behöver för en fortsatt framgångsrik utveckling, säger Fortlax vd Anders Berglund Hansius.

De båda bolagen uppger också att den gemensamma satsningen kommer att innebära en fortsatt utbyggnad och satsning på anläggningarna i Piteå och Falun.

– Vi har en tydlig plan för vår expansion där vi kommer att både göra förvärv och samgåenden men där vi också successivt kommer att bygga ut våra befintliga anläggningar, lovar Ecodatacenters ordförande Lars Thunell.

Läs också: Nu ska molnjätten skörda frukterna av Sverigebygget