I början av året stod det klart att samarbetet kring Efos – e-identitet i offentlig sektor – sprack. Fram till dess hade projektet drivits gemensamt av Försäkringskassan och Inera, som ägs av Sveriges Kommuner och Landsting.

Projektet som startade 2016 gick ut på att ta fram en standardiserad tjänstelegitimation för att ersätta de identifikationslösningar som används i dag – Siths inom vården och MCA på Försäkringskassan och en rad andra myndigheter.

Men det har inte hindrat Försäkringskassan från att gå vidare med Efos enligt plan och nu i juni släpper man den nya lösningen med ett e-tjänsteleg för autentisering, inlogg och signering. Det ska ge åtkomst till det man har behov av på den egna myndigheten men även andra myndigheter – det gäller inte minst för statliga servicekontor där de anställda behöver komma åt information från många olika myndigheter.

För att säkra att behörigheterna blir rätt så ingår ett ramverk för gemensama roller och begrepp.

Hittills samverkar nio myndigheter kring den nya tjänstelegitimationen. Det är förutom Försäkringskassan också Skatteverket, Pensionsmyndigheten, Tullverket, Riksgälden, Kronofogdemyndigheten, Statens Servicecenter, Brottsoffermyndigheten och Barnombudsmannen.

Det innebär att totalt 36 000 anställda berörs. Men det kan bli fler för ambitionen är att alla statliga verksamheter ska använda den nya e-tjänstelegitimationen på sikt.

– Ja, det var det som var tanken när projektet Efos drog igång, säger Stefan Olowsson, cio på Försäkringskassan.

Själva upplägget är att Försäkringskassan tar på sig att drifta tjänsten men att det inte handlar om en kund-leverantörrelation utan om samverkan konstaterar projektledaren Per Jauring.

– Det är total transparens gällande kostnadsbilden där alla betalar självkostnadspris. Utvecklingen av tjänsten sker gemensamt och vi har också gemensamma forum för styrningen.

Innovation, organisation och ledarskap – vad behöver du göra idag för att vara relevant imorgon? Det får du veta på CIO Governance den 12 september – boka plats här

Den nya e-tjänstelegitimationen finns inte bara i form av ett fysiskt kort som man använder för att logga in i datorn utan också i mobil variant – som har samma upplägg som mobilt bank-id. Det gör att de flesta användare kommer att känna igen sig konstaterar Jonas Öholm, från företaget Secmaker som ligger bakom den tekniska lösningen.

– Vi fick tillåtelse av Bank-id att i princip kopiera deras lösning.

På samma sätt ska det också gå att använda sig av sitt mobila e-tjänsteleg på tre olika sätt – det ska gå att logga in i en applikation på mobilen via mobilen, det ska gå att komma in i en tjänst på pc:n men logga in via mobilen och det ska gå att logga in i en applikation på mobilen via en annan enhet.

Det här öppnar också möjligheter till helt nya användningsområden. Stefan Olowsson har en idé för hur den mobila möjligheten att logga in skulle kunna användas.

– Det finns uppåt 100 000 personliga assistenter i Sverige som arbetar för privata och kommunala företag men som behöver signera sin tidsredovisning och redovisa för oss. Där skulle ju ett mobilt tjänsteleg fungera väldigt bra, säger han.

Läs också: 
Bråk om uppdateringar skapar problem för vårdens id-tjänst
Tunga kravet: staten måste ta ansvar så att alla kan få e-leg