Det blir management- och it-konsultföretaget Claremont som kommer att stå för utveckling och förvaltning av Atrium Ljungbergs digitala plattform och kanaler. I det nyligen uppdraget ingår allt från applikationsutveckling till webbförvaltning. Dessutom ska nya tjänster och kampanjsidor utvecklas.

– Efter en gedigen och noggrann upphandling stod det klart att Claremont matchade våra behov bäst. Vi ser fram emot ett långsiktigt och nära samarbete, säger Malin Sidestål Westlund, ansvarig för upphandlingen och digital projektledare på Atrium Ljungberg.

För Atrium Ljungberg kommer den digitala plattformen vara viktig i arbetet med fortsatt stadsutveckling. Eftersom bolaget har en tydlig hållbarhetsprofil är resursanvändning en viktig detalj. Nästa stora projekt för fastighetsbolaget blir i Slakthusområdet i södra Stockholm, där man nyligen tecknat avtal med Stockholm stad om att förvärva fastigheter och markanvisningar.

– Vi är imponerade av Atrium Ljungbergs innovationskraft och benägenhet att testa nytt. Det känns riktigt bra att ingå ett samarbete med Atrium Ljungberg som fokuserar på att bygga hållbara stadsdelar, säger Robin Fredriksson, säljansvarig på Claremont.

Läs också: Claremont byter ut SAP mot Netsuite