Den allmännyttiga bostadsstiftelsen Uddevallahem är den största aktören i Uddevalla där man är hyresvärd för ungefär var sjätte person. Nu har bostadsföretaget valt att lägga allt ansvar för support och förvaltning av it-miljön på Visolit, som även passar på att ge sig själv titeln ”Nordens största it-partner för fastigheter och byggföretag”.

Att bolaget har många kunder inom området har medfört att Visolit har utvecklat speciella it-tjänster inom fastighet som omfattar central hantering, hyresgäst-it, tekniken bakom aktivitetsbaserade kontor, infrastruktur för IoT samt andra tjänster inom det som brukar kallas proptech, det vill säga digitalisering av bland annat uthyrning, förvaltning, infrastrukturtjänster, underhåll och dokumenthantering.

– Vi har genomfört en upphandling och är trygga med att Visolit som vann den kommer att leverera det vi förväntar oss. Fastighetsbranschen är mitt i en ny teknikrevolution där IoT och proptech ger helt nya möjligheter till värdeökning. För att till fullo kunna fokusera på detta och vår kärnverksamhet, behövde vi hitta en partner som med helhetsansvar kan driva vår it-miljö på ett hållbart sätt, säger Uddevallahems vd Thomas Aebeloe.

För att säkerställa att supporten ska vara både snabb och bra kommer Visolit bland annat ha en tekniker på plats hos Uddevallahem. Avtalet gäller under fem år, med möjlighet till förlängning, och har ett värde på 6,9 miljoner kronor med möjlighet till optioner på sammanlagt 8,4 miljoner kronor.

– Våra it-tjänster för fastighetsbolag har utvecklats ur de utmaningar som vi vet att sektorn har och kunskapen om vad de behöver. Uddevallahem har vågat utmana sina upparbetade rutiner och välja ett nytt arbetssätt, som vi ser mycket fram emot att vidareutveckla. Det känns riktigt bra att en allmännyttig bostadsstiftelse har valt oss som sin it-partner, säger Visolits Sverige-vd Johan Magnusson.

Läs också: Köpfest utan hejd – Visolit uppe i tio med ny trio