Bonnier News når runt 3,5 miljoner användare varje dag genom mediekanaler som exempelvis Dagens Nyheter, Dagens Industri och Expressen. Nu kommer mediekoncernen att använda City Networks it-infrastrukturtjänst City Cloud som bas för att framtidssäkra it-infrastrukturen för det material som faller inom källskyddet.

– Vi arbetar med nyheter och som en del av det arbetet är det självklart att värna om våra läsares integritet och samtidigt leva upp till världens hårdaste krav på källskydd som vi har i Sverige, säger Fredrik Ögren, infrastrukturchef på Bonnier News.

Bonnierkoncernen arbetar just nu med att digitalisera allt som kan digitaliseras, och har sedan flera år tillbaka arbetat med både hybridmoln och flermolnslöningar. I det här fallet var det enligt bolaget viktigt att hitta en infrastrukturlösning som svarar upp till de möjligheter som digitaliseringen ger, men som samtidigt gör att man kan leva upp till de lagkrav som finns kring källskyddet.

Och då föll alltså valet på det Openstack-baserade City Cloud, en tjänst som Bonnier News tidigare använt City Cloud för att lagra stora mängder data från sina tv-sändningar i Expressen-tv.

– City Network kombinerar de värden som är viktiga för oss. De är en svensk leverantör med datacenter i Sverige från vilka tjänsten driftas och detta gör att vi kan leva upp till kraven i källskyddslagen. Samtidigt har de en global räckvidd vilket täcker våra behov vid hantering av data utanför Sverige. Att tjänsten är baserad på öppna standarder och öppen källkod rimmar även väl med vår filosofi om öppenhet och transparens, säger Fredrik Ögren.

För att leva upp till kraven på redundans och säkerhet kommer Bonnier News att använda City Cloud från de båda noderna i Stockholmsområdet.

– Att Sveriges största mediekoncern väljer City Cloud som bas när de ska säkra infrastrukturen för material som faller inom källskyddet är ett mycket starkt bevis på den höga säkerhet som tjänsten erbjuder. Samtidigt får Bonnier News alla andra fördelar som molnet erbjuder i form av flexibilitet, skalbarhet och kostnadseffektivitet, konstaterar en nöjd Johan Christenson, vd och grundare av City Network.

Läs också: Svenska storföretag sticker ut – vill ha många moln