Svenska molntjänster fortsätter vinna mark inom offentlig sektor. När Strängnäs kommun jagade ett mobilt verktyg för kommunrevisionen där man kan lagra, dela och samarbeta föll valet på svenska Storegate.

– Att upphandla molntjänster är mer än att bara spara pengar. Förutom att få till ett effektivt och modernt arbetssätt för medarbetare, så gäller det att man även lever upp till nuvarande och kommande lagstiftning, säger Mats Lange, upphandlare på Strängnäs kommun om valet av det svenska molnbolaget och konstaterar vidare:

– Vi insåg ganska snart att det fanns en stor osäkerhet på hur lagstiftningen kommer se ut över tid, särskilt med tanke på GDPR, cloud act och Esams expertutlåtande om användning av molntjänster i offentlig sektor.

Och hos Storegate, som gärna lyfter fram datalagring i Sverige och att all utveckling sker på den egna plattformen, har man sett ett stort offentligt intresse.

– Vi har många förfrågningar från offentlig sektor just nu. De inser att de inte har tid att låta personalen vänta på att lagstiftningen hinner ikapp. Enligt bedömare i branschen kan det dröja upp till tolv år innan ny lagstiftning är på plats. Samtidigt skriker användarna efter moderna arbetsverktyg, säger Torbjörn Lindkvist, affärsområdeschef på Storegate.

Läs också: Nu är byråkrat-bottar upphandlade – Lund och Malmö ska samarbeta