Flytten till molnet gör att företagens it-investeringar ändras i snabb takt. Idag läggs en allt större del av företagens it-budget på programvara och infrastruktur för systemutveckling. Under 2018 var det 18 procent av de svenska it-budgetarna som landade här. Och området ser ut att hålla en stabil tillväxt de kommande fem åren. Det visar statistik från analysföretaget IDC.

Och att det är just molnet som driver på den här utvecklingen märks extra tydligt på att i princip hela tillväxten sker i det publika molnet. Lokalt installerad mjukvara växer visserligen fortfarande, men den tillväxten är marginell. Det är i publika molnet investeringarna kommer att ske. Idag finns ungefär 20 procent av utvecklingsverktygen i det publika molnet, att jämföra med 2023 då den siffran beräknas ha vuxit till hela 35 procent.

Så mycket av den totala it-budgeten läggs på utvecklarverktyg och plattformar
Foto: Källa: IDCSå mycket av den totala it-budgeten läggs på utvecklarverktyg och plattformar.

Det är också i molnet som den absoluta majoriteten av innovationen sker i systemutvecklingen. De framsteg som görs inom AI, IoT, säkerhet och automatisering sker i väldigt stor utsträckning inom microservices som finns hos de tre molnjättarna AWS, Google och Microsoft. Och det är också det som gör att utvecklingstiderna kortas betydligt tack vare möjligheten att köra Devops. IDC räknar med en utvecklingsexplosion där applikationerna blir mindre och mer specialiserade men inte minst väldigt många flera.

molnet
Källa: IDC

– Tillgängligheten till utvecklingsverktyg och utvecklingsplattformar har ökat dramatiskt i och med intåget från plattformsjättarna Microsoft, Amazon och Google. Takten i applikationsutveckling har ökat, och applikationerna blir mindre och mer modulära. Under de närmaste fyra åren räknar IDC med att vi utvecklar lika många applikationer som vi gjort under de senaste 40 åren, säger IDC:s analyschef Martin Sundblad.

Öppen källkod är som vanligt hett i utvecklarvärlden, vilket inte minst märks på att stora it-jättar som Microsoft, AWS, Oracle och IBM köper på sig öppen källkod-företag på löpande band. Men i de undersökningar IDC gjort i utvecklarvärlden trumfar just nu snabbheten hos molnjättarnas microservices den lite mer trögrörliga öppna källkoden. Men även om öppen källkod har en temporär svacka så räknar IDC med att den snart tar revansch.

molnet
Foto: Källa: IDC

– Kraften i plattformarna i publika molnet är ju uppenbar, och många företag berättar om kortade utvecklingstider, snabbare utrullning och enklare innovation. Just nu ser open source ut att ha tappat lite i intresse, framför allt eftersom det just nu är viktigare att öka takten och snabbt komma ut till marknaden med nya produkter, men också för att flera open source-företag köpts upp av de stora leverantörerna, säger Martin Sundblad.

Läs också: Strul i Googles molntjänst slog mot populära appar – ska vara löst