Det aktuella projektet heter ”Digitalt Processtöd” och är Region Dalarnas projekt för införande av artificiell intelligens, AI, inom primärvården. B3 Consulting Group kommer att projektleda genomförandet av uppdraget.

Syftet med projektet är att med hjälp av AI underlätta den initiala diagnostagningen av patienter. Det handlar om en arbetsmodell som just nu utvärderas inom Region Skåne och inom Västra Götalandsregionen.

B3:s projektledning innefattar bland annat ansvar för en förstudie för att klargöra inriktning och omfattning, upphandling av mjukvara, ett pilotinförande av systemet på fem vårdcentraler inom Region Dalarna samt integration mot nuvarande och framtida journalsystem.

Den första etappen sträcker sig till 31 juli och därefter finns en option på förlängning i max 18 månader och inom ramen för optionen kan även omfattningen av uppdraget ändras.

– B3 har länge arbetat med Region Dalarna inom olika vårdprojekt. Det här är ett mycket spännande åtagande där vi i en teamleverans kan få möjlighet att samarbeta och tillföra kompetens från flera av bolagen inom B3-gruppen, säger Per Matsson, som är vd på B3 Consulting i Dalarna.

Läs också: 
Så hanterar vårdjätten personalflöden med identitetshantering i molnet