Generationsväxlingen för it-stödet i svensk vård är i full gång. Just nu ser det svenska vårdlandskapet ut att dela upp sig i de som valt vårdplattform från amerikanska Cerner och de som valt svenska Cambio. Återstår att se om valet faller på någon av de två när Region Stockholms upphandling går i mål i slutet av året.

I dagarna skrev den så kallade Sussagruppen – där regionerna Blekinge, Sörmland, Västerbotten, Västernorrland och Örebro län ingår – kontrakt med Cambio efter att en överklagan återkallats.

Region Skåne och Västra Götalandsregionen – som båda skrivit avtal med amerikanska Cerner – har påbörjat införandet som ska vara klart 2023 i båda regionerna.

Men det är ingen enkel matematik. I Köpenhamnsområdet har man haft stora problem att få det amerikanska systemet Epic att samspela med danska förhållanden.

– När man öppnade huven till Epicsystemet så spelade det USA USA USA, säger narkosläkaren och datorarkitekten Gert Galster till tidningen Politico.

Nu ska alltså Skåne och Västra Götaland ta sig an kulturkrocken och se till att försvenska Cerners system Millenium.

– Vi befinner oss mitt i bygget, säger Pelle Johnsson, klinisk programchef för Skånes digitala vårdsystem.

– Vi fyller i stora Excelblad med kodorder till Kansas för att anpassa den amerikanska versionen så att den blir svensk. Från ren översättning till att få in svenska termer och begrepp.

I Västra Götaland ligger man ungefär ett halvår efter och här håller man på med detaljplanering kring bemanningen berättar Ragnar Lindblad som är programägare för Framtidens Vårdinformationsmiljö i Västra Götalandsregionen.

Missa inte Sveriges viktigaste IT-säkerhetsevent, Next Generation Threats

– Cerner anställer massa folk och plockar hit utländska specialister och vi arbetar med att formera olika grupper. Och efter sommaren kommer den första uppsättningen av miljöerna att finnas på plats så vi kan börja arbeta med design och konfiguration, säger han.

– Då finns det en miljö för verksamhetsmänniskorna att börja utbilda sig i och skruva på.

Och de närmaste åren kommer att bli intensiva. Både Ragnar Lindblad och Pelle Johnsson har arbete upp över öronen.

– Det är ofattbart mycket jobb, säger Pelle Johnsson.

Även om de två regionerna valt samma system så har de valt olika vägar när det gäller driften. I Västra Götaland ska plattformen driftas lokalt medan Skåne har lagt ut även driften på Cerner – som nu skapar ett privat moln för det.

– Den rekommenderade lösningen från Cerner är egentligen att vi ska finnas i Amazons moln. Men alla de tolkningar som haglade in efter läckaget på Transportstyrelsen gör att vi inte kunde fatta det beslutet, säger Pelle Johnsson.

Men på sikt tycker han det är en ohållbar position att svensk offentlig sektor inte ska kunna använda sig av publika moln.

– Den funktionalitet som vi köpt kommer att finnas i vårt eget privata moln men om man tittar på den framtida utvecklingen så innebär det att vi får stå tillbaka om vi inte kan använda de möjligheter som kunderna i det publika molnet har, vi kommer att halka efter, säger han.

– Om vi ska ha ett moln i varje landsting kommer det att kosta enorma summor.

Och Ragnar Lindblad konstaterar att det även för Västra Götalands del innebär begränsningar av vad man kan göra.

– Det finns funktionalitet som vi vill ha som kräver molndrift. Men det här är en nationell problematik där vi pratar med andra regioner men även med leverantörer, säger han.

– Juridiskt går det nog att hantera och det finns ju också tekniska säkerhetslösningar. Men den här frågan blir väldigt snabbt väldigt politisk.

Samtidigt trycker Pelle Johnsson på att det är ett problem som helt enkelt måste lösas.

– Den nuvarande hållningen att vi inte kan ha offentlig verksamhet i ett publikt moln är omöjlig och oacceptabel, säger han.

Kulturkrockar och molnproblematik alltså. Och dessutom gäller det att faktiskt få med sig verksamheterna också.

– Jag tror att arbetsmiljön blir bättre för personalen. Det här kommer att vara ett system man litar på och man vinner tid när det gäller olika skeenden. Men det kommer också att bli en del gnäll – för det blir mer klickande och man blir mer beroende av datorerna och det tar ett tag att vänja sig vid det, säger Pelle Johnsson.

– Under en övergångsperiod kommer vi att ha blandade reaktioner.

Och det här är bara början på början.

– Ju närmare den verkliga verkligheten vi kommer ju större blir utmaningarna. Det här är ett fullständigt gigantiskt förändringsarbete i vårdens vardagsarbete, säger Ragnar Lindblad.

Läs också: 
De tar hem årets tredje mångmiljardavtal i vården
Trögt för ny teknik i välfärden – ”Sverige borde ta sig i kragen”