Det övergripande digitaliseringsmål för Sverige som riksdagen klubbat är att vi ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Där är vi inte riktigt ännu – men vi är i alla fall näst bäst i EU efter Finland, det visar EU:s index för digital ekonomi och samhälle 2018, Desi, som publicerades i dag.

2015 landade vi på en förstaplats och åren därefter har vi kommit trea men i år lägger vi oss på en andra plats efter Finland. Totalt har vi förbättrat vårt indexvärde från 67,0 poäng till 70,4. En bra bit över genomsnittspoängen i EU som ligger på 54 – men som gått upp ungefär lika mycket från förra årets 50,8.

desi
Foto: Källa: EU-kommissionen

I indexet har i år gjorts vissa korrigeringar och de fem olika områden man nu tittar på är hur länderna ligger till när det gäller uppkoppling, humankapital, användning av internettjänster, integrering av digital teknik och digitala offentliga tjänster.

När det gäller uppkoppling ligger vi på fjärde plats i EU men har inte riktigt nått ut i glesbygdsområdena ännu.

På området som kallas humankapital och som handla om internetanvändning och digital kompetens hamnar vi trea men har gått framåt när det gäller alla indikatorer. Av svenskarna har 46 procent mer än grundläggande digital kompetens, 31 procent har grundläggande, 18 procent låg och 5 procent saknar helt digital kompetens visar rapporten.

Trots den kompetensbrist inom it som det ofta talas om ligger Sverige högt och har det näst högsta antalet it-specialister i EU. Däremot konstateras att utbudet ändå inte når upp till efterfrågan. Och Sverige släpar också efter många EU-länder när det gäller personer som utbildas inom naturvetenskap, teknik och matematik.

När det gäller den kvinnliga andelen av it-specialister placerar vi oss på sjätte plats. Och när det gäller generellt inom teknik och naturvetenskap så tar ungefär dubbelt så många män som kvinnor examen.

I rapporten dras slutsatsen att om fler kvinnor uppmuntrades att välja dessa ämnen så skulle det kunna utgöra ”en outforskad potential för svensk ekonomi”.

Hur ser det då ut när det gäller internetanvändning? Jodå, vi svenskar ligger i topp när det handlar om att lyssna på musik, titta på filmer, spela spel, använda tjänster för betalvideo och att handla på nätet.

När det gäller integreringen av digital teknik, det vill säga hur digitaliserat näringslivet är och e-handel, så hamnar Sverige på en fjärde plats. Och vi placerar oss på en femteplats inom digitala offentliga tjänster.