Bahnhof kan tvingas betala in en miljon kronor i vite för att internetoperatören vägrar att lämna in uppgifter som begärts in av Post- och telestyrelsen. PTS. Det framgår av ett föreläggande som PTS skickat i dag.

Det handlar om en årlig insamling av uppgifter som görs bland ett tusental aktörer inom elektronisk kommunikation.

I slutet av oktober skulle Bahnhof ha skickat in ett antal uppgifter om sin verksamhet till Post- och telestyrelsen.

Bahnhof bad om anstånd för att lämna in uppgifterna senare och fick en extra vecka på sig. När det inte kom några uppgifter då heller fick de ytterligare en vecka.

Men inte heller då kom uppgifterna in och PTS upprättade då en så kallad underrättelse om att man misstänker att Bahnhof inte lever upp till lagkraven på uppgiftsskyldighet.

Missa inte Sveriges viktigaste IT-säkerhetsevent, Next Generation Threats

Bahnhof har å sin sida pekat på att man behövt nedprioritera uppgiftslämningen på grund av hög arbetsbelastning.

I april kom PTS med en ny underrättelse om att Bahnhof misstänks för lagbrott och i maj lämnades uppgifterna till sist in. Enligt PTS är dock uppgifterna ofullständiga – bland annat saknas gatuadresser och fastighetsbeteckningar. Något som bolaget lämnat tidigare år.

Denna gång uppger Bahnhof att man inte lämnar information annat än på postnummernivå av princip eftersom man har en restriktiv policy kring utlämnande av kunddata och inte vill att känsliga uppgifter om kunddata sprids i flera led. Man pekar på att adressuppgifterna finns i sin helhet hos de lokala stadsnäten.

Men PTS anser fortfarande att Bahnhof är skyldigt att lämna in uppgifterna och framhåller också att alla andra berörda operatörer gjort det. Myndigheten förelägger därför att om inte uppgifterna kommer in inom tre veckor ska Bahnhof betala vite på en miljon kronor.

Beslutet går också att överklagas inom tre veckor.

Läs också: 
Sverige har fått en ny definition av internetuppkoppling
Utredare: Det ska bli enklare att spåra svenska ip-adresser