Offentlig Säkerhet jobbar som namnet antyder med att leverera säkerhets- och trygghetslösningar till den offentliga sektorn. Bolaget har även privata kunder men de mer än 400 kunder finnns till största delen i det offentliga, bland annat ett stort antal kommuner.

För Addsecure är förvärvet ett sätt att bredda sitt erbjudande inom det som kallas Smart Rescue, vilket innebär in- och utalarmering, passagekontrollsystem och integrerade säkerhetssystem samt larmöverföring, vilka används av exempelvis kommuner och industribolag.

Smart Rescue är ett av de segment Addsecure verkar inom. Övriga är Smart Alarms, Smart Grids och Smart Transport. Företaget grundades i början av 1970-talet och har idag drygt 300 anställda med huvudkontor i Stockholm och ett antal regionala kontor samt ett nätverk av distributörer runt om i Europa.

– Trygghets- och säkerhetslösningar är ett prioriterat tillväxtområde för Addsecure. Med detta förvärv förstärker vi vårt Smart Rescue-erbjudande till kunder som kommuner, skolor, industrier och andra organisationer. Förutom gedigen erfarenhet av säkerhetsbranschen besitter Offentlig Säkerhet stor kunskap inom utbildning, ett område som vi vill vidareutvecklas inom, säger Addsecures vd Stefan Albertsson.

– Med Addsecure som ägare säkrar vi Offentlig Säkerhets framtid och expansion. Vi får inte bara tillgång till nya marknader och kunder utan också till en organisation som kan stötta oss och att utveckla vårt företag ytterligare. Vi är övertygade om att båda företagens kunder genom denna affär kommer att få tillgång till mervärden så som ett bredare produktutbud och utökad support, säger Marcus Gustring, vd på Offentlig Säkerhet, som kommer att ingå i Addsecure, men fortsätter drivas som ett separat bolag.