Automatisering i form av rpa – mjukvarubottar – blir allt vanligare. Och det fungerar för förutsägbara flöden.

Att däremot kunna få stöd i mer komplexa frågor genom AI är svårare att få till.

Men efter att ha lagt uppåt 100 miljoner kronor de senaste åren på att utforska möjligheterna med olika AI-verktyg som tal till text, samtal till text, bildigenkänning och maskininlärning går man nu vidare. Planen är att Försäkringskassan i höst börjar lära upp ett AI-drivet bedömningsstöd för handläggarna på avdelningen för funktionsnedsättning och varaktigt nedsatt arbetsförmåga – en av myndighetens större avdelningar.

Våren 2020 beräknas systemet gå i produktion.

I projektet, som kallas Skosa, byggs en generell plattform med en digital kunskapsbas upp med hjälp av olika verksamhetsexperter som läkare och andra sakkunniga. Den kan sedan att hjälpa handläggarna att analysera, strukturera och tolka medicinsk information och använda den vid behovsbedömningar.

– Vi bygger en stor kunskapsstruktur som ägs och förvaltas verksamheten, säger Andreas Henningsson, it-arkitekt på Försäkringskassan som arbetar med att skapa tjänster inom kognitiv dataanalys.

I ett första läge integreras en förmånsprocess i plattformen men planen är att sedan lägga till fler.

AI-stödet klarar att tolka även ostrukturerat innehåll i syfte att stödja beslutsfattande,

– Det ska komma med egna slutledningar och förstå kontext och även komplexa samband, säger Andreas Henningsson, it-arkitekt på Försäkringskassan som arbetar med att skapa tjänster inom kognitiv dataanalys.

– Användarna ska få stöd i situationer där svaret är osäkert eller ofullständigt – få rekommendationer. Men det slutgiltiga beslutet tas av handläggaren.

För att verktygen och lösningarna verkligen ska hamna rätt är det viktigt att verksamheten sitter i förarsätet betonar han.

– Vi har lärt oss genom att göra fel. När vi började var det väldigt tekniktungt men vi har sett att det vi bygger alltid måste utgå från verksamhetsprocesser. Verksamhetskunskapen är nyckeln – man måste alltid ha tillgång till personer i verksamheten annars går det inte att göra något.

Att digitalisera verksamhetsprocesser är svårt till att börja med.

– Men det finns ett stort behov av att automatisera och digitalisera – och det är när det är gjort som AI kommer till sin rätt. AI trivs i de miljöerna, säger Andreas Henningsson.

Samtidigt gäller det att hantera den hajp som finns runt AI.

– Det gäller att ändå peka på att det är en teknik bland många andra och motverka högt ställda förväntningar på att det handlar om en maskin hos professor Balthazar där man häller in något i ena änden och får ett svar ut i den andra änden.

Och samtidigt som Försäkringskassan nu beslutat att låta handläggarna få AI-stöd så finns det en hel del utmaningar framåt konstaterar cio:n Stefan Olowsson.

– I dag sitter medicinsk expertis och matar in sin kunskap. Men det måste ju underhållas framåt när de inte finns till hands längre. Vem ser till att uppdatera den digitala kunskapsbasen? Den typen av frågor måste vi fundera kring, säger han.

Läs också: 
Hur mycket AI är lagom? Försäkringskassan utforskar möjligheter och risker
Det här är AI och så funkar det