Agfa Healthcare är ett av världens största företag när det gäller bildhantering för vården. Nu har bolaget tecknat ett nytt tioårigt samarbetsavtal med Aleris i Sverige kring en helhetstjänst för att hantera radiologiska bilder och utlåtanden. För Aleris ska den nya tekniska lösningen ge Aleris radiologer möjligheten att granska röntgenbilder på distans, varhelst de befinner sig.

Till sin hjälp har de båda bolagen tagit Visolit, som kommer att sköta infrastrukturen i fråga om utrymme, el, kylning, fysisk säkerhet och nätverkskopplingar. Uppdraget innefattar höga säkerhetskrav, vilket bland annat ska levas upp till i form av separerade system och dubblerade datorhallar.

– Visolit valdes framför allt genom sin goda förståelse och erfarenhet av sjukvårdens behov. Hanteringen av patientdata ställer extremt höga krav på säkerhet och integritet. Samtidigt kräver det höga tempot och de stora datamängderna mycket hög prestanda, säger Mikael Segersten på Agfa Healthcare.

Och Lars Ahlander, affärsområdeschef röntgen på Aleris, fyller i med:

– Inte ens 99 procents tillgänglighet på systemet är tillräckligt för oss. Allt måste fungera dygnet runt så att vår medicinska personal får den info de behöver utan dröjsmål. I nuläget har vi en tillgänglighet på 99,7 procent, säger han och konstaterar att ungefär 180 personer inom Aleris kommer att dra nytta av den nya lösningen.

– Med det nya arbetssättet ser vi fram emot att skapa ett optimalt arbetsflöde med den bästa kombinationen mellan patientsäkerhet, funktionalitet och kostnadseffektivitet.

Läs också: Köpfest utan hejd – Visolit uppe i tio med ny trio