Datainspektionen är som bekant den myndighet i Sverige som ska kontrollera att företag och myndigheter samlar in och använder personuppgifter på ett som följer reglerna i dataskyddsförordningen GDPR.

Nu ska myndigheten granska streamingtjänsten Spotify. I ett pressmeddelande skriver Datainspektionen att myndigheten ”blivit uppmärksammad på att det kan finnas vissa brister i hur företaget hanterar registerutdrag, bland annat att utdragen inte är kompletta och att informationen inte är tillräckligt tydlig”.

Karin Ekström som är jurist på Datainspektionen säger:

– Eftersom Spotify hanterar en stor mängd uppgifter om ett mycket stort antal användare är det viktigt att användarnas begäran om registerutdrag hanteras korrekt.

Det är efter att EU:s nya dataskyddsregler GDPR trädde i kraft för lite drygt ett år sedan som rättigheterna för enskilda personer har stärkts, bland annat i form av rätten till registerutdrag. Därför begär Datainspektionen nu svar från Spotify på ett antal frågor som rör just hur företaget lämnar ut registerutdrag.

– Du har rätt att vända dig till ett företag eller myndighet som behandlar dina personuppgifter och genom ett registerutdrag få veta vilka uppgifterna är. Du ska också få information om hur uppgifterna används beskrivet med ett tydligt och enkelt språk, säger Karin Ekström.

Datainspektionen skriver vidare:

”Rätten att ta del av sina personuppgifter gör det möjligt för en person att kontrollera att uppgifterna är korrekta. Det är en förutsättning för att personen ska kunna använda andra rättigheter, som möjligheten att begära att uppgifter ska rättas eller raderas eller att invända mot hur uppgifterna används”.

Spotifys kommunikationschef Fredrik Westin kommenterar i ett mejl till Computer Sweden beskedet:

"Spotify tar dataintegritet och våra skyldigheter mot våra användare på största allvar. Vi välkomnar Datainspektionens frågor om processerna vi har på plats för att försäkra att användarna får den information de söker och har rätt till under GDPR".

Läs mer: I dag fyller GDPR ett år – ännu inga viten utdömda i Sverige

Läs mer: Uppgifter: EU utreder Apple efter Spotifys klagomål