De två ynglingarna med koksaltsprayade frisyrer susade förbi mig i en rasande fart. På trottoaren. Givetvis kom de på elscooter. Samma elscooter. En stod upp och den andre hängde fast på något sätt som tycktes trotsa fysikens lagar. De missade mig med millimetrar. Ingen ovanlig syn i Stockholm och fler och fler städer begåvas med detta transportmedel. Nu har en 27-åring förolyckats i Helsingborg.

Ska elscootrarna regleras på något annat sätt än enligt gällande lag? En olycka kan hända. Det som hänt 27-åringen är otroligt tragiskt för dennes familj och anhöriga. Vi vet ännu inte alla omständigheter runt olyckan. Redan tidigare har dock många ställt sig frågan om elscootrarnas framfart är rimlig. Frågan som såväl bolagen som lagstiftaren behöver fundera kring är om scooterframförandet även fortsättningsvis ska regleras som eldrivna cyklar. Bolagen har en möjlighet att på egen hand möta en kommande reglering. Inte för att det är bra för affärerna, utan för att det är rätt sak att göra.

Krav på hjälm i lag gäller endast barn under 15 år. Det gäller om de själva framför cykeln eller om de blir skjutsade. Därefter får du fatta ett eget beslut. Flera av hyrscooterleverantörerna har en lägsta åldersgräns på 18 år. Inget faktiskt hjälmkrav, även om man uppmanar till hjälmanvändning. Men är det så smart egentligen? I praktiken är det väldigt vanligt att barn under 18 år susar omkring på elscootrarna. Det är rimligen elscooterbolagen medvetna om – det är bara att höja blicken från kontrollpanelen som visar användartillväxten och titta ut på gatan.

Det är inte orimligt svårt att bygga appen så den kontrollerar för hjälm före upplåsning. Låt Googles maskinlärning kolla på en nytagen selfie och lås upp när huvudet ser ut som det bär hjälm. Nu vill man kanske inte det. Det skulle förmodligen inledningsvis leda till väsentligt lägre användning. Jag har hittills inte sett en enda person på hyrscooter med hjälm. Däremot bär många som äger sin egen scooter hjälm. Huruvida hjälm hade hjälpt 27-åringen är okänt. Däremot finns det evidens för att hjälmanvändning vid fordonsolyckor kraftigt drar ner skallskadorna.

Det här är en artikel från IDG Opinion Vill du också tycka till om något? Så här gör du. »

I en skidbacke i dag får man anstränga sig för att hitta skidåkare som inte bär hjälm. Det sker dock helt utan reglering. Ingen liftoperatör eller skidförsäljare kräver hjälm. Det började omärkligt med att extremåkarna och tävlingsåkarna började med hjälm och ryggplattor och andra skydd. Sedan spreds det snabbt även till motionärerna. Motsvarande influencers inom elscootrar är lite svårare att finna, men kanske har jag missat någon Youtuber.

Tiden är förbi när man bara kan rulla ut en produkt på marknaden utan att fundera över det ansvar man kan behöva ta för produkten. Det gäller allt från arbetsvillkor för de som skall ladda scootrarna på nätterna, till parkeringsplatser för dem samt till hur man ser på användarnas säkerhet. Jag är själv en stark vän av att undvika för hård reglering för tidigt då sådant har en tendens att ha en kraftigt avkylande effekt på antalet innovationer.

För att det skall fungera krävs dock att bolagen som agerar på marknaden tar ett stort ansvar för de produkter de släpper. Kanske till och med i vissa lägen ett större ansvar än vad lagen kräver för tillfället. I dagsläget behöver elscooteroperatörerna nogsamt se över vad de kan göra för att höja säkerheten för användarna. Rätt svar är inte att begära att respektive stad man agerar i ska lägga hundratals miljoner på att bygga bättre cykelbanor. Kanske är det marknadsföring för att göra det smart att köra elscooter med hjälm, kanske är det krav på hjälm, kanske är det tillgång till hjälmar i anslutning till elscootrarna.

Att inte göra någonting är emellertid inte något alternativ. Elscootrarna kan ha en position att fylla avseende korta transporter. Men då måste man vara beredd att ta ansvar. Det är man också skyldig 27-åringen.

De två ynglingarna for vidare ut i trafiken på Birger Jarlsgatan. Hårdtrafikerad väg. Inga hjälmar. En frihetskänsla värdig 70-talets skateboardkultur. De hoppar och gör tricks. I am all for it. Ni kör nästan på mig, men det är okay – jag älskar det. Dra på er en hjälmjävel bara. Så snygga frisyrer har ni faktiskt inte.

Mikael Pawlo
Vd för Red Flag

Läs också: ”Vi måste tala om internet – för att samhället ska kunna fungera”