I oktober blev den första delen, region Södra, klar i Kammarkollegiets stora upphandling IT-konsulttjänster Resurskonsulter. De två övriga, och betydligt större delarna av upphandlingen, region Östra och region Norra, har dock låtit dröja. Och det kommer de även fortsättningsvis att göra.

Efter att tilldelningsbesluten lämnats har det nämligen varit en hel del rättsliga turer där Alten, B3, Combitech, Ework, Experis, HiQ, IT-Huset, Lemontree, Netlight, Viati och ÅF samtliga har överprövat tilldelningsbeslutet. Det i sig är ingen ovanlig situation i upphandlingar av den här storleken. Det som är annorlunda den här gången är att ett antal bolag faktiskt haft framgång med sina överprövningar, vilket har fått Förvaltningsrätten i Stockholm att göra bedömningen att upphandlingarna ska göras om.

Det är HiQ, IT-Huset, Netlight och Ework som har fått gehör för sina överprövningar. På Kammarkollegiet har man fram tills nu avvaktat med att kommentera, men har nu beslutat att man kommer att begära prövningstillstånd till Kammarrätten. Hans Sundström, enhetschef för IT-upphandlingen på Kammarkollegiet säger att det är väldigt ovanligt att Kammarkollegiet förlorar i rätten. Det var elva år sedan som man stötte på rättslig patrull senast, och även då handlade det om en it-konsultupphandling.

– Det kan hända att vi får göra rättelse ibland och ta in en leverantör till, men det är väldigt sällan vi behöver göra om det helt, säger han.

Hans Sundström
Hans Sundström.

Vad är det då som gör att Förvaltningsrätten i Stockholm finner att upphandlingen bör göras om? Det man främst pekar på är att Kammarkollegiet har konstruerat utvärderingsmodellen på ett sätt som strider mot principen om likabehandling i LOU. Och i det fallet handlar det framför allt om att utvärderingsmodellen har hindrat leverantörerna att konkurrera med låga priser.

– Våra upphandlingar är så pass stora. Vi började med den här för ungefär två år sedan och utgick från den praxis som fanns 2017. Då var det en ganska stabil kammarrättspraxis och vi har utgått från den med god marginal, säger Hans Sundström men konstaterar att det sedan dess har kommit en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen som har ändrat praxis.

Innovation, organisation och ledarskap – vad behöver du göra idag för att vara relevant imorgon? Det får du veta på CIO Governance den 12 september – boka plats här

Den aktuella domen handlar om byggbranschen och frågan om det är förenligt med upphandlingslagstiftningen att ställa ett obligatoriskt krav på att ett golvpris inte får underskridas.

– Vi anser inte att vi var i närheten av det de pekar på i den domen. Problemet är att vi har hamnat i en gråzon där man inte vet vad som gäller och så har Förvaltningsrätten valt att döma till vår nackdel, säger Hans Sundström och motiverar beslutet att dra målet vidare så här:

– Vi tycker att vi hittar fel och brister i domen som vi kan angripa. Men det betyder inte självklart att vi får prövningstillstånd.

Oavsett hur det går med den saken är det tydligt att det kommer dröja att konsultavtalen för region Östra och region Norra är klara.

Är det inte bättre att bara svälja stoltheten och göra en ny upphandling?

– Vi vet inte vad som är snabbast. Om Kammarrätten går på vår linje och om vi får prövningstillstånd och vinner är allt som det ska vara. Det här är en jättestor upphandling med mellan 80 och 90 anbudsgivare totalt. Så det finns ett stort antal leverantörer som har lagt ner ett stort arbete och vunnit ramavtal. Det är också ett skäl till att vi vill ha prövningstillstånd och försöka vinna. Jag tror inte ens att de aktörer som har överklagat är så nöjda heller. De hade nog mer hoppats på en rättelse och komplettering i de ramavtal där de inte är med än att upphandlingen ska göras om. Ingen är vinnare i sammanhanget. Det är framför allt jättetufft för de som har tilldelats ramavtal.

Vad handlar det om för tidsperioder innan allt kan vara klart?

– Beslut om prövningstillstånd blir tidigast klart i höst. Sedan väntar en vanlig process i Kammarrätten. Jag skulle tippa att det skulle ta ett och ett halvt år om det går som det ska. En ny upphandling skulle ta ungefär två år att genomföra.

Det är som sagt inga små avtal det handlar om. Uppskattningsvis kommer de båda avtalen för region Östra och Norra omsätta 3-4 miljarder kronor under en fyraårsperiod.

Vad gäller för de offentliga verksamheter som vill upphandla konsulter nu?

– Vi har tre konsultavtal som är igång. Och så har vi 15 ramavtal som också innehåller konsulttjänster. Vi kan erbjuda tusentals konsulter redan nu så det är inte kris på det sättet.

Hans Sundström låter lite extra besviken, inte bara för att Kammarkollegiet för en gångs skull åkte på, pumpen, utan även för att han var nöjd med att man lyckats bra med de regionala upphandlingar man gjort.

– De regionala avtalen är jätteviktiga för oss och de statliga myndigheterna, så vi vill se till att det verkligen finns regionala avtal. Det är viktigt att det blir en bra spridning på leverantörerna och här är det många som har fått ramavtal. Det är en jättebra spridning med nya företag, små företag och stora företag. Det är en av de bästa upphandlingarna vi har gjort. Att vi har fått en så bra spridning är också ett skäl till att vi vill ta det vidare, säger han.

Läs också: Här är bolagen som ska förse södra Sverige med resurskonsulter