Små specialiserade säkerhetsbolag är just nu högvilt. Näst på tur att köpa ett säkerhetsbolag är konsultbolaget CAG. Förvärvet i fråga är Stockholmsbaserade Engvall Security, som har tolv anställda och omsatte cirka 24 miljoner kronor under 2018. Prislappen landar på 23 miljoner kronor.

I samband med affären bildar CAG ett nytt cybersäkerhetsbolag, vilket sker genom en sammanslagning av dotterbolaget CAG Security och Engvall Security. Det nya bolaget kommer att verka under namnet CAG Engvall Security och kommer enligt CAG initialt att omsätta cirka 40 miljoner kronor med god lönsamhet. Bolaget kommer att jobba med tjänster som verksamhetsanalys, specifikation, arkitektur och test, implementering samt regelefterlevnad och revision. Kunderna återfinns inom både försvar och civil sektor.

– Jag är mycket glad att kunna välkomna Engvall Security till CAG. Verksamheten kompletterar vår nuvarande affär inom cybersäkerhet och försvarssektorn på ett utmärkt sätt och det är marknadssegment med stark efterfrågan. Med det sammanslagna bolaget stärker vi vår position och blir en ledande leverantör av cybersäkerhetslösningar till både civila och militära kunder, säger CAG Groups vd Åsa Landén Ericsson.

Det blir Lennart Engvall, idag vd på Engvall Security som passande nog blir vd på CAG Engvall Security. Han tror att den koncern han nu kliver in i kommer att öppna nya möjligheter.

– Jag ser fram emot att fortsätta utveckla verksamheten i vår nya konstellation. CAG har redan idag ett starkt erbjudande inom it- och informationssäkerhet. Tillsammans får vi en ännu bredare plattform som kommer våra medarbetare och kunder tillgodo. Jag ser också värdefulla synergier med CAG:s bolag inom systemutveckling, Bank & Finans, Hälsa, Vård & Omsorg och Försvar, säger han.

– Den framgångsrika satsning inom cybersäkerhet som vi startade i början av 2018 har visat att marknadens behov av expertkompetens inom området stadigt växer. Nu tar vi ett stort offensivt kliv framåt. Redan idag har vi en ledande kund- och kompetensbas och den blir ännu mer kraftfull i det nya bolaget, säger Fredrik Börjesson, vd på CAG Security.

Läs också:
Alecta ska få drifthjälp av CAG
Addsecure köper Offentlig Säkerhet