Toshiba Tec Nordic har valt att utkontraktera sina it-tjänster till Tele2. De båda bolagen har sedan tidigare ett samarbete, men med det nya avtalet blir operatören nu helhetsleverantör av it-tjänster, där det ingår exempelvis hybrida molntjänster, it-arbetsplats och nätverk som tjänst.

– Efter upphandling och utvärdering föll valet slutligen på Tele2. Tele2:s väl utformade portfölj av IT-tjänster, i kombination med den pragmatiska hållning företaget visade under avtalsförhandlingarna, blev avgörande för beslutet. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete, och mot att tillsammans kontinuerligt vidareutveckla vår it-miljö, säger Mikael Berglund, nordisk teknikchef på Toshiba.

– Samarbetet med Toshiba visar att Tele2 är den partner på den nordiska marknaden som har det mest kostnadseffektiva och framtidssäkra helhetserbjudandet inom infrastruktur och användarnära funktioner. Toshiba visar att de har en mogen organisation för arbete både i privata och publika moln och vi är glada att de valt Tele2 för sina kommunikationslösningar. säger Tom Craig, som är Tele2:s chef för den svenska företagsmarknaden.

Läs också: Boom! Företagens mobilsurfande exploderar