Från den 1 juli kommer svenska Apper Systems ta över produktansvaret för Løsning1, som beskrivs som en av Norges stora erp-lösningar på IBM i-plattformen.

– 2013 upprättade vi en gemensam plattform för våra förvaltningsåtaganden, idag erbjuder vi marknadens bästa resurser för effektiv förvaltning och en säkrad tillgång på kompetens på IBM i- plattformen. Att flytta vår position framåt och komma in på den norska marknaden är ett viktigt steg mot att nå våra tillväxtmål. Förvärvet ger oss en stark bas för modernisering och utveckling av de drygt 25 befintliga kunderna, säger Apper Systems vd P-A Freiholtz om satsningen och forteätter med:

P-A Freiholtz
P-A Freiholtz.

– Vi kommer att etablera ett norskt aktiebolag och vill i ett första skede skapa förtroende hos de befintliga användarna av Løsning1. Vi ser fram emot ett nära samarbete med Common Norge för att lägga upp en roadmap för produkten, både när det gäller nya funktioner på kort sikt och en mer omfattande modernisering på lite längre sikt.

På användarföreningen Common Norge gläds man åt övertagandet eftersom det garanterar fortsatta investeringar för många små och medelstora norska företag. Nya krav för bankintegrationer, SAF-T, Workflow, BI, datalager, fakturahantering och EDI är exempel på vad användargruppen förväntar sig att få på plats i Løsning1.

– Vi har använt Løsning1 i många år, men nyligen har vi sett att våra behov i samband med automatisering inte har täckts. Det är därför glädjande att se att Apper är villiga att lägga tid och resurser på att utveckla lösningen med moderna funktioner och tjänster för att framtidssäkra produkten, säger Henry Karlsen, ordförande i användarföreningen och it-chef på Umoe restauranger AS, som har använt Løsning1 under många år.

– Vi behöver en bra partner för support, och här finns både storlek och styrka hos Apper. Mina kollegor på ekonomisidan ser fram emot att få Apper som ägare till Løsning1 och vi ser fram emot nästa kapitel i Løsning1:s historia, säger han vidare.

Läs också: Tvåsiffrigt för Netnordic – köper systemutvecklingskonsult