I förra veckan rapporterade vi att internetoperatören Bahnhof hotades med en miljon i vite efter att ha lämnat in uppgifter som Post- och telestyrelsen begärt för sent och ofullständigt. Nu meddelar PTS att Bahnhof har rättat sig och lämnat in de uppgifterna till myndigheten.

Det handlar om en årlig insamling av uppgifter som görs bland ett tusental aktörer inom elektronisk kommunikation. I slutet av oktober skulle Bahnhof ha skickat in ett antal uppgifter om sin verksamhet. När uppgifterna aldrig lämnades in upprättade PTS en så kallad underrättelse om att man misstänker att Bahnhof inte lever upp till lagkraven på uppgiftsskyldighet.

Missa inte Sveriges viktigaste IT-säkerhetsevent, Next Generation Threats

I april kom PTS med en ny underrättelse om att Bahnhof misstänks för lagbrott och i maj lämnades uppgifterna till sist in, men enligt PTS var de uppgifterna ofullständiga – bland annat saknas gatuadresser och fastighetsbeteckningar.

Bahnhof meddelade att man inte lämnar information annat än på postnummernivå av princip eftersom man har en restriktiv policy kring utlämnande av kunddata. Men PTS ansåg fortfarande att Bahnhof är skyldigt att lämna in uppgifterna och krävde att uppgifterna skulle komma in inom tre veckor, annars hotade ett vite på en miljon kronor – ett hot som uppenbarligen Bahnhof tog på allvar och nu har operatören alltså lämnat in uppgifterna.