Vi har under det senaste året sett flera exempel på att branschens aktörer slås ihop för att bli starkare tillsammans. Och det sker även i större skala. Nu på morgonen meddelar norska Evry och finska Tieto att man tillsammans ska skapa en nordisk gigant inom it-tjänster och mjukvara. Tillsammans kommer de båda bolagen ha en kombinerad omsättning på närmare 3 miljarder euro, motsvarande ungefär 32 miljarder kronor, och runt 24 000 medarbetare.

Det nya bolaget ska heta Tietoevry och kommer betjäna tusentals kunder inom såväl privat som offentlig sektor i mer än 90 länder. De båda bolagen konstaterar att man kompletterar varandra bra utifrån såväl geografisk närvaro som från ett kund- och erbjudandeperspektiv.

– Samgåendet som presenteras idag gör oss gott positionerade för att ha en central roll i den digitala transformationen i Norden och till förmån för alla våra kunder, anställda, aktieägare och för framtidens samhälle i stort. Med fortsatta investeringar i våra medarbetare och den senaste teknologin, så som robotics, molntjänster och AI blir vi en konkurrenskraftig digital partner för våra kunder, säger Tietos koncernchef Kimmo Alkio och fortsätter:

– Vi har en stark gemensam kultur med nordiska värderingar som baseras på en stor respekt för varje individ och med fokus på livslångt lärande. Jag är övertygad om att vi kommer att skapa fantastiska möjligheter för yrkesmässig och personlig utveckling för våra anställda inom båda företagen, i kombination med ett starkt värdeerbjudande för våra kunder. Tillsammans har vi möjlighet att påskynda innovations- och förändringstakten inom branschen och snabbare förverkliga möjligheterna i den digitala världen för våra kunder. Jag ser framför mig en otroligt spännande resa.

Läs också: Tietoevry blir nummer ett på marknaden – vad ska hända i Sverige?

– Evry har under de senaste åren tagit viktiga steg mot att bli våra kunders främsta val för digital transformation. De båda bolagen delar starka nordiska värderingar som främjar öppenhet, respekt och mångfald. Jag är övertygad om att det nya företaget kommer att attrahera rätt kompetens, kunder och partners, säger Evrys koncernchef Per Hove.

Efter samgåendet kommer Kimmo Alkio att utses till koncernchef för det kombinerade företaget. Per Hove fortsätter i sin roll som koncernchef för Evry tills det att transaktionen är slutförd, och därefter ska han arbeta nära Kimmo Alkio i integrationsarbetet.

Thomas Franzén kommer vid bolagsstämman bli föreslagen som styrelseordförande. Huvudkontoret kommer att placeras i finska Esbo medan lednings- och verksamhetsfunktionerna kommer att fördelas till kontoren i Stockholm, Oslo och Esbo.

Planen är också att det gemsamman bolaget efter slutfört samgående kommer vara listat på Nasdaq Helsinki och Nasdaq Stockholm. Därutöver kommer man också att ansöka om att listas på Oslobörsen.

Transaktionen ska så klart först godkännas av företagens aktieägare. Om allt går som planerat förväntas samgåendet slutföras under det fjärde kvartalet i år, eller som senast under första kvartalet 2020.

Läs mer: Moderlandet kliver in när nordiska konsultjättarna stuvar om