En växande och åldrande befolkning samt svagare konjunktur gör att många av Sveriges kommuner och regioner har svårt att få ekonomin att gå ihop. Samtidigt ställer både stat och medborgare krav på att kommunerna skall bli allt mer digitaliserade. Det innebär att många kommuner lägger stora resurser på att utveckla nya lösningar och tjänster för att förbättra och underlätta vardagen för invånarna.

Men det är ett arbete som skulle kunna ske mycket mer effektivt. Med effektivare rutiner för gemensamma inköp och utvecklingsprocesser för mjukvara skulle mycket dubbelarbete undvikas kommunerna emellan och pengar skulle sparas.

Det här är en artikel från IDG Opinion Vill du också tycka till om något? Så här gör du. »

I takt med att tongivande aktörer som Myndigheten för digital förvaltning, Digg, som har till uppgift att samordna digitaliseringen av det offentliga, önskar att lösningar baserade på öppen källkod prioriteras, blir frågan om effektivare delning mellan kommuner ännu mer central.

Lösningar baserade på öppen källkod kan förbättras och kompletteras av många aktörer, inklusive medborgarna själva och därför är det centralt att alla förbättringar kommer alla till godo, oavsett om man bor i Luleå eller Malmö.

Men för att detta ska fungera effektivt måste kommuner lättare kunna dra nytta av det som görs i andra kommuner. Därför anser vi att det är hög tid att införa en nationell app store av öppna lösningar med fokus på samhället, som alla kommuner både kan bidra till och dra nytta av.

Till skillnad från vanligt förekommande stängda och kostsamma lösningar gör öppen källkod och öppna standarder det enkelt att bygga vidare på det som gjorts av andra aktörer och lägga till sin egen unika expertis, som sedan kommer alla till godo. På det här sättet slipper vi situationer där kommuner gör av med mer resurser än vad som behövs genom att utveckla egna lösningar om och om igen, istället för att på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt dra nytta av det som redan gjorts i andra kommuner.

En nationell app store för mjukvara baserad på öppen källkod, skulle bidra till ett starkare samhälle och effektivare digitalisering av det offentliga. Vi kommer att kunna nå långt längre än vad som görs idag när det gäller utvecklingen av programvaror och tjänster för medborgarna. Det är dags att vi introducerar en öppen stödjande infrastruktur för att både snabba på och effektivisera digitaliseringen runt om i landet.

Daniel Byström, vd på Nordix – en nordisk stiftelse för att främja utvecklingen inom öppen källkod

Läs också: 
Var och en för sig själv – dåligt samarbete hämmar kommunernas digitala framfart
”Vi måste tala om internet – för att samhället ska kunna fungera”