Digitaliseringen och automatiseringen äter sig in i alla branscher. En av de som kanske är svårast och därmed även trögast att automatisera är juridikvärlden. Men det tas så klart olika initiativ. För ungefär ett år sedan drog advokatbyrån Synch igång det man då kallade en testballong i form av ett AI-verktyg för företag som ville testa sin GDPR-policy genom en digital privacy policy check utvecklad av advokatbyråns egna utvecklare.

En konkret effekt av det projektet var just att byrån valde att anställa egna utvecklare och ett stort antal företag och organisationer har efter lanseringen utvärderat sin policy i applikationen. Lösningen håller nu på att vidareutvecklas för att erbjuda ytterligare funktionalitet. I den nya lösningen ska inte bara leverera en bedömning om hur väl policyn uppfyller kraven men även föreslå konkreta kompletterande texter för att ytterligare hjälpa företag och organisationer förbättra sina privacy policies.

Och sedan dess har Synch dessutom tagit nästa steg och utvecklat nästa produkt, som man hoppas kunna sälja i stor skala. Nu pågår nämligen utvecklingen av en digital produkt som automatiserar och förenklar behandlingen av data process agreements, vilket på klassisk juridiska har det inte lika snärtiga namnet personuppgiftsbiträdesavtal. Synchs vd Jim Runsten säger att GDPR-projektet gav mersmak.

– Det var ett test då vi tittade på hur långt tekniken har kommit och vad vi kan åstadkomma. Den stora grejen nu är DPA-projektet. Vi ansökte om Vinnovafinansiering och beviljades 2 miljoner kronor i stöd. Vi räknar med att projektet totalt kostar 6 miljoner kronor. Utvecklingen satte igång under hösten förra året och lanseringen är tänkt att ske nu i höst, säger han.

Grunden är det AI-baserade system Synch använde till sin GDPR-testballong. Utvecklingen pågår som sagt fortfarande och tanken är att man ska kunna mata in sina DPA-dokument och se till att de innehåller allt de ska innehålla, samt att det ska finnas förslag till ändringar om det skulle behövas.

– Vi jobbar med att få upp träffsäkerheten. Just nu ligger den runt 99,7 procent, men vi vill fortfarande ha ännu högre träffsäkerhet.

Webbdagarna Göteborg 25-26 september, Västsveriges mest hyllade event inom digitala affärer — boka idag och spara 2 000 kr

Att det blir just den här produkten som ska kommersialiseras är inte så konstigt. Det handlar om ett avtal som reglerar överföring av personuppgifter mellan den som är personuppgiftsansvarig och den som är personuppgiftsbiträde, vilket ofta är en underleverantör. För att stödja den ansvarige kräver GDPR att om man delar data med någon annan, till exempel en underleverantör, måste det finnas ett avtal som binder underleverantören till att följa lagens krav.

Det gör att personuppgiftsbiträdesavtal idag är ett av de vanligaste avtalen mellan företag. I princip alla företag utnyttjar idag tjänster som innebär att de ska ha denna typ av avtal och stora bolag kan ha tusentals avtal med olika parter. Det finns helt enkelt en ännu större efterfrågan och ett större behov av det, och Synch hoppas att det kan komma upp i stora volymer.

– Det finns definitivt större behov här. Det är ett mer komplext dokument. Privacy policy check var ett behändigt dokument att starta med. Nu är det dags att ge sig in i en mer komplex miljö, säger Jim Runsten och förklarar vinningen av att kunna automatisera hanteringen av DPA.

– Det ger en tidsbesparing och en kostnadsbesparing. Det är många företag som har egna resurser som jobbar med det här idag. Slipper man göra det så kan man allokera de resurserna till något annat

Ett annat viktigt steg i utvecklingen av den nya produkten blir att hitta rätt affärsmodell och prissättning. Just nu är det inte spikat, men Jim Runsten säger att det sannolikt kommer att vara en del av Synchs erbjudande där man säljer juridik som tjänst i form av en månadsprenumeration.

– Det troligaste är att vi säljer det som en tjänst till våra kunder. Vi är inte klara med prissättningen än, utan vi tittar på det. I projektet deltar tre fina svenska företag som utvecklingspartner, bland andra Dustin och Husqvarna. De tillför mycket kompetens och engagemang och genom att samarbeta med dem säkerställer vi även att den färdiga produkten erbjuder en relevant lösning på ett resurskrävande behov i en skarp verksamhetsmiljö, säger Jim Runsten.

Läs också: Så många GDPR-incidenter har anmälts efter ett år med nya lagen