Workforce Logiqs nya avtal med Svenska kraftnät handlar om att hantera en del av myndighetens inköp av konsulttjänster. Det betyder att Workforce Logiq kommer fungera som Svenska kraftnäts operativa inköpsfunktion för de konsultuppdrag som avropas via ramavtalet för konsultförmedling inom områdena it, professionella tjänster som ekonomi, hr och kommunikation samt teknik. Sedan tidigare har bolaget, som tidigare hette Zerochaos, liknande uppdrag hos till exempel Stockholm Exergi och Trafikförvaltningen i Stockholm.

Svenska kraftnät köper årligen konsulttjänster för mellan 200 och 250 miljoner kronor via ramavtalet för konsultförmedling. Avtalet som tecknats med Workforce Logiq löper på två år och sedan finns en option på förlängning i två tvåårsperioder, maximalt på sex år. Tidigare har myndigheten använt tjänster från Workforce Logiqs konkurrent Ework.

Svenska kraftnät kommer att använda Workforce Logiqs systemstöd för avrop av konsulter, Vendor Management System, VMS, för att konkurrensutsätta hundratals leverantörer och konsultkandidater. Beställare inom organisationen som har konsultbehov lägger in avropsförfrågningar direkt i systemet och får hjälp från kundteamet under hela avropsprocessen.

– Vi är mycket glada över förtroendet att hantera Svenska kraftnäts försörjning av konsulttjänster inom it, professionella tjänster och teknik. Uppdraget är mycket intressant i sin karaktär och en rejäl utmaning. Vi räknar med att både uppdraget avseende konsultförmedling och implementering av system ska löpa snabbt och smidigt. Ge konkreta resultat i form av en effektivare hantering, ökad kontroll och insyn samt rätt pris till rätt kvalitet, säger Workforce Logiqs Europachef Helen Seigfried.

Läs också: Evry och Tieto slås ihop – skapar en nordisk it-gigant