HCL:s övertagande av Volvo IT för drygt tre år sedan har gått allt annat än smärtfritt. Nu kommer nästa smäll, när HCL meddelar att 500 tjänster ska bort och hälften av dessa kommer att drabba Sverige och Göteborg.

En tappad storkund inom offentlig sektor, snabbt utvecklande marknad med ny teknologi som efterfrågas och ändrade kundbehov. Det uppges vara de främsta orsakerna till att man nu drar i nödbromsen. Den storkund det handlar om är gissningsvis Stockholms stad.

hcl
Vi har tagit del av interna dokument från HCL:s presentation av de planerade åtgärderna.

De besparingar som ska göras i personalstyrkan kommer att ske i den del av bolaget som går under namnet Global Shared Services, GSS. Tanken är att de uppdragen framöver ska skötas offshore, vilket troligen ska läsas som hemma i Indien. I HCL:s interna information så framkommer det att de organisationsändringar som är på gång inte kommer att påverka de delar som jobbar med stordatorer, molnet, integration och service desk.

hcl

Det varsel som har lagts i Sverige motiveras med arbetsbrist och berör max 250 tjänster. I sin interna kommunikation påpekar dock HCL att det kan komma att handla om färre tjänster än så. De fackliga förhandlingarna pågår för fullt och beräknas vara klara i augusti. Neddragningarna beskrivs i de interna dokumenten som en fortsättning på den balansering av verksamheten som inleddes 2016.

hcl

Enligt de uppgifter Computer Sweden har fått är minskade intäkter det främsta skälet, men källor med insyn i verksamheten uppger också att HCL har haft problem med sina leveranser och att man därför har tvingats betala vite, vilka kan röra sig om miljonbelopp, till flera av sina stora kunder som exempelvis Volvo, H&M, Leo Pharma och Techem.

hcl
Uttalande från en "talesperson för HCL".

Vi har naturligtvis sökt HCL för att få reda på vad som händer, men bolaget väljer att ta kommunikationsvägen via ett ”statement” från ”an HCL spokesperson” (se bilden ovan). Tack och lov går vi inte helt lottlösa när kommunikationen ska ut. Bolaget har nämligen vänligheten att på ett tydligt sätt visa var kommunikationen börjar och var den slutar.

Men det slutar faktiskt inte där helt och hållet, utan under söndagskvällen kommer till slut svar på de frågor vi skickade den 18 juni via mejl från HCL:s Nordenchef Pankaj Tagra.

Svaret på den första frågan om varför man ska skära ner är dock ett hopklipp av både den interna information man ser på bilderna ovan och samma information som i bolagets “statement”, det vill säga att en stor offentlig kund har lämnat, att man avvecklat ett antal legacytjänster, att man verkar på en snabbt utvecklande marknad med ny teknologi och med ändrade kundbehov där ny och mer nischad teknik efterfrågas.

Sedan följer några nya om än korta svar på följande frågor:

Hur många anställda har ni i Göteborg efter nedskärningarna och hur många var det på Volvo IT när det togs över av HCL?
– HCL har lagt ett varsel hos Arbetsförmedlingen om en möjlig omstrukturering på 250 tjänster runt om i Sverige. Efter omstruktureringen kommer HCL fortfarande ha mer än 1 500 anställda runt om i Sverge.

Pankaj Tagra svarar dock inte på den andra delen, det vill säga hur många man var vid övertagandet, men det skyltade bolaget stolt med då att man tog över “2 500 högt kvalificerade människor”. Av dessa är alltså cirka 1 000 snart borta.

En starkt bidragande orsak till att ni nu drar ner ska vara att ni är missnöjda med intäkterna, vad är det som har gått fel?

– Som konstaterat tidigare, på grund av att en stor offentlig kund har lämnat, avvecklingen av ett antal legacytjänster, en snabbt utvecklande marknad med ny teknologi och ändrade kundbehov där ny och mer nischad teknik efterfrågas så omstrukturerar vi inom GSS.

De fackliga förhandlingarna pågår just nu och beräknas vara klara i augusti. Vad förhandlar ni om? Antalet tjänster som ska bort? Eller handlar det mer om vilka villkor som ska gälla för de som är på väg att lämna bolaget?

– HCL följer processen och har ett nära samarbete med de lokala fackklubbarna.

Läs också: 
HCL hos Kronofogden efter missade miljonfakturor – ”alla räkningar har betalats”
Stordatorexperter flyr HCL i Göteborg