Det var efter en anmälan via myndighetens visselblåsarfunktion kring lanseringen av Jobskills i oktober 2017 som Arbetsförmedlingen har låtit en advokatbyrå utreda hanteringen av det aktuella ärendet.

Rapporten från advokatbyrån är nu klar och resultatet visar att en del av Jobskills inte var förenlig med offentlighets- och sekretesslagen vid lanseringen. Det framgår också att det är osäkert i vilken utsträckning handlingen är straffbar, och därför meddelar Arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande att man nu ska gå vidare med ärendet för att få det bedömt. Det innebär att den ansvarige chefen, cdo Erik Sandström, kommer att anmälas till Statens ansvarsnämnd, som i sin tur ska avgöra om det ska ske en åtalsanmälan.

– Detta är en svår bedömningsfråga där vi anlitade en extern granskning för vägledningen. När de nu kommer fram till att det är oförenligt med offentlighets- och sekretesslagen och att det är osäkert om det är brottsligt går det inte att utesluta skälig misstanke om brott mot tystnadsplikten och då är myndigheten skyldig att anmäla ärendet, säger generaldirektör Mikael Sjöberg.

Erik Sandström kommenterar själv saken med att han känner sig trygg i hanteringen av Jobskills och att han välkomnar att få reda på om han borde ha agerat annorlunda. I advokatbyråns rapport skriver man att det inte kommit några uppgifter om att någon enskild användare av Jobskills skulle ha framfört klagomål om att de lidit skada av det inträffade och i rapporten dras också slutsatsen att den reella risken för målgruppen varit mycket begränsad.

– I grunden handlar det här ärendet om det har varit tillräckligt tydligt för användarna att deras cv delas med arbetsgivare. Dessa frågor är viktiga och jag välkomnar därför en utredning och berättar gärna för nämnden om hur vi arbetade med lanseringen av Jobskills, säger Erik Sandström.