Inför den riktiga lanseringen fortsätter Telia att portionera ut lokala 5g-nät. Igår var det dags att inviga nästa anläggning. Den här gången är det i ett samarbete med Luleå tekniska universitet, där den nya testmiljön, som även kommer att permanentas, byggts upp.

Som tidigare meddelar Telia att målsättningen är att bygga framtidens digitala lösningar och öppna upp testmiljön för andra aktörer inom industri och akademi. I Luleå är det ett trettiotal företag och offentliga organisationer från Skellefteå i söder till LKAB i norr som medverkar för att kunna utveckla nya produkter och tjänster baserat på 5g-teknik.

– Nu skapas förutsättningar för många företag att vidareutveckla sina tjänster och produkter. Luleå tekniska universitet har varit tydliga med att de vill ligga i framkant och vara banbrytande. 5g har möjligheten att minska de hinder som ibland finns med stora avstånd i den arktiska regionen, och här tror jag att 5g kan spela en viktig roll, säger Mats Lundbäck, chef för Telia Innovation.

– 5g-installationen på Luleå tekniska universitet är en av de första som görs i Sverige och testbädden erbjuder unika möjligheter till innovationer och affärsutveckling. Syftet med projektet Wireless Innovation Arena är att etablera en forsknings- och innovationsmiljö inom femte generationens mobiltelefoninätverk där företag, studenter och organisationer kan testa nya idéer och tillämpningar. Det är ett viktigt bidrag till universitetets arbete att i samverkan etablera norra Sverige som en attraktiv testregion, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet.

Läs också: 
Volvo i Eskilstuna först att rulla ut industriell 5g
Sundsvall nästa anhalt när Telia startar lokala 5g-nät