Det nya avtal Iver tecknat med Storstockholms brandförsvar sträcker sig över tre år med möjlighet till förlängning. Bolaget ska ansvara för it-driften, vilket ställer höga krav på säkerhet och tillgänglighet då det är en verksamhet med hög beredskap dygnet runt.

Enligt Iver fordrar uppdraget även flexibla lösningar då flera av verksamhetssystemen används operativt under insats och ett antal verksamhetssystem även är integrerade med SOS Alarms system. Det är dessutom viktigt att tillgängligheten kan säkerställas vid tillfällen då övriga samhällsfunktioner och samhällsinfrastruktur har reducerad kapacitet.

Storstockholms brandförsvar har beredskap dygnet runt i tio medlemskommuner. I verksamheten ingår bland annat räddningstjänst vid brand eller nödläge, förebyggande arbete för att minska bränder och olyckor i samhället och tillsyn av exempelvis skolor och sjukhus.

– Avtalet med Storstockholms brandförsvar visar att vårt erbjudande med fokus på informationssäkerhet och innovation är attraktivt för denna typ av organisationer, säger Magnus Blom, affärsområdeschef på Iver.

– Som vi har nämnt tidigare har vi som mål att vinna ytterligare marknadsandelar inom såväl offentlig sektor som säkerhetskrävande kunder. Jag är tacksam och glad över att vi har kompetenta och engagerade medarbetare som kommer säkerställa att Storstockholms brandförsvar blir en nöjd kund.

Läs också: 
Den ivriga jakten är över – här är Candidator DGC:s nya namn