Fem av världens snabbaste datorer finns i Sverige, och två av dem har okända ägare. Den internationella organisationen Top 500 har publicerat sin återkommande lista över världens snabbaste datorer, skriver EFN Ekonomikanalen i ett pressmeddelande.

Hastigheten för superdatorer mäts i flops. En flop motsvarar en flyttalsoperation per sekund. Datorer som är riktigt snabba mäts i petaflops, vilket är tusen biljoner flyttalsberäkningar per sekund. Världens snabbaste dator finns i USA och presterar 148,6 petaflops.

Av de 500 snabbaste datorerna i världen finns 219 i Kina och 116 i USA. Sverige har fem datorer på topplistan, där den med högst hastighet finns på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. Två av de svenska superdatorerna finns hos Volvo personvagnar i Göteborg och de två övriga ägs av icke namngivna företag.

Under några veckor 1953 var svenska BESK världens snabbaste dator.

Läs också:
Känn er varvade superdatorer – här kommer superduperdatorn
Så byggde IBM den första kommersiella kvantdatorn