Det var den 17 juni 2019 som driftstörningarna startade och påverkade Tele2s abonnenter i hela landet. Enligt Tele2 uppstod störningarna på grund av en kombination av hårdvaru- och mjukvarufel och påverkade fast, mobil och IP-baserad telefoni. Tele2 åtgärdade slutligen driftstörningen på eftermiddagen den 19 juni 2019.

Tele2 har rapporterat incidenten till Post och telestyrelsen, PTS, vilket operatörer är skyldiga att göra vid omfattande driftstörningar eller avbrott. Mot bakgrund av incidentrapporten har PTS beslutat att inleda en tillsyn över Tele2.

– Störningarna som drabbade Tele2 i mitten av juni var mycket omfattande sett till antalet abonnenter som påverkades och att incidenten pågick så länge. Störningar av den här typen är särskilt allvarliga när de, som i detta fall, även påverkar abonnenternas möjlighet att ringa nödnumret 112. PTS kommer därför att ordentligt gå igenom vad som hänt och varför, vad Tele2 har gjort för lösa problemen och vad bolaget gör för att det inte ska inträffa igen, säger Linus Kilander, som ansvarar för granskningen på PTS.

Samtidigt inleder även Tele2 själva en intern granskning av det inträffade. Tele2 skriver i ett pressmeddelande att de drabbats av tre omfattande störningar de senaste tolv månaderna. En störning gällde roaming inom EU och två störningar som primärt berörde kunder i Sverige.

– Vi är inte nöjda med mindre än att Tele2 har de mest pålitliga näten i de länder där vi är verksamma. Vi vill att våra kunder ska känna sig trygga med att vi levererar stabila och säkra tjänster, vilket är anledningen till att vi initierar den här översynen. Nätets pålitlighet är, och kommer alltid att vara, vårt högst prioriterade fokusområde, säger Anders Nilsson, vd, Tele2-koncernen.

Tele2 egen översyn av mobilnätet inleddes förra veckan och beräknas pågå i minst tre månader. Översynen kommer ledas av Analysys Mason, ett externt managementkonsultbolag, i samarbete med Tele2s nätorganisation. Översynen innebär enligt Tele2 en ”detaljgranskning av nätverkskomponenter och infrastruktur för att minimera antalet potentiella avvikelser och säkerställa att Tele2 har det mest pålitliga mobilnätet”.

Läs också:
Tele2 storsatsar på hushållen med nya Com Hem-musklerna
Stora problem med telefonsamtal via Tele2