I en ny typ av felsökningsprojekt provar Eon drönarteknik för att kontrollera stolpar, linor och isolatorer på kraftledningar. På Öland upptäcktes i våras ett antal tidigare okända fel på en elledning. De lyckade försöken gör att Eon nu planerar att använda drönare på fler håll i landet.

– Med hjälp av drönare kan vi kontrollera stolpen visuellt med värmekamera och laser in i minsta detalj vid en och samma flygning. På en ledning hittade vi tre skadade isolatorer som nu ska bytas ut, berättar Jonas Nilsson, Eons projektledare för drönarinspektionerna.

Under felsökningen kontrolleras varje meter av linorna. Stolpar med isolatorer, jordlinor och annat kontrolleras ur flera vinklar, från stolptopp till mark. Ledningsgatan skannas med laser och avstånd beräknas till vegetation och byggnader.

Drönarinspektionerna görs i samarbete med One Nordic och arbetsmetoden tros bli en välanvänd teknik inom en snar framtid. Förutom att drönaren upptäcker fel, som annars skulle vara svåra att hitta, är tekniken enligt Eon skonsam mot djur och natur eftersom att inga maskiner behöver dras fram för att inspektera elstolpar och ledningar.

– Jag ser egentligen bara vinster med den här tekniken, säger Jonas Nilsson.

Den här typen av drönarprojekt är tillståndspliktiga och Eon har sökt och fått tillstånd från Transportstyrelsen. Under hösten ska drönare användas för inspektioner av Eons elnät i norra Sverige, i den mest otillgängliga terrängen.

Läs också:
Elbolagen har fått smak på den växande datacentervärlden
Här är robotbiet som drivs av solceller