Sedan lång tid tillbaka har certifierade partners till Microsoft haft rätt till gratis licenser för många av Microsofts produkter att använda internt i företaget, så kallade Internal Use Rights (IUR). Lagom till Microsofts stora partnerkonferens Inspire I USA lanserar nu företaget nyheten att denna rättighet kommer att försvinna. Det är en nyhet som troligen inte kommer att tas emot med glädje i partnerledet och vi kan misstänka att det kommer att leda till en del upprörda diskussioner på konferensen.

Microsofts partners har tilldelats olika många licenser beroende på certifieringsnivå, men i de högre graderna handlar det om betydande summor som företagen har sparat in på detta. Dessutom är det givetvis en fördel för båda parter att partnerföretagen själva använder de senaste versionerna av olika produkter för att bäst kunna hjälpa sina kunder, så kallad dogfooding. Förändringen av licensieringen kommer att ske i två steg och Microsoft skriver på sin partnersida att:

”Med start den 1 juli 2020 så kommer vi att ta bort rätten att använda interna licenser (IUR) som partners får som medlemmar i Action Pack eller som certifierad partner i en viss kompentens. Licensrättigheterna kommer att uppdateras för att användas för affärsutvecklingsscenarier såsom demonstrationsändamål, ta fram lösningar eller serviceutvecklingsändamål och intern utbildning”.

Microsoft skriver vidare att:

”Med start 1 oktober 2019, så kommer produktlicenser som ingår i olika certifierade kompetenser att vara specifika för den kompetens du uppnår. Läs igenom de fördelar som du kommer att få med din kompetens i Partner Center vid köpet av din certifiering. Ytterligare licenser kan köpas genom kommersiell licensiering för att driva ditt företag”.

Kort sagt innebär detta att från oktober så kommer partnerföretag enbart att kunna använda licenser hänförliga till den certifiering det har. Och från nästa sommar så är det helt slut med gratis licenser. Detta betyder att Microsofts partners från och med då får betala samma pris som alla andra kunder. Det enda som kommer att fortsätta vara gratis inom partnerprogrammet är licenser som används för demonstrationer och intern kunskapsutveckling, men inte drift av interna lösningar.

Vi frågar Catharina Ljungberg, ansvarig för affärsområdet One Commercial Partner på Microsoft Sverige:

Microsoft tar strax bort möjligheten för partners att använda gratis licenser för driften av sitt eget företag. Varför görs denna ändring och hur tror ni att detta kommer att tas emot av partners?

– Licenserna som det handlar om i det här fallet är de som tidigare fallit under benämningen IUR (internal use rights). Den terminologin försvinner i och med senaste förändringarna i partnerprogrammet. Förändringar som vi genomför är att anpassa partnerprogrammet efter marknaden, i takt med att våra molntjänster utvecklas behöver vi också justera partnerprogrammet för att möta våra partners och kunders förväntningar på oss, säger Catharina Ljungberg.

– Partners som kvalificerar sig inom en kompetens får flera förmåner där en av förmånerna är produktlicenser kopplade till det kompetensområdet för att testa och utveckla nya innovativa lösningar, dock finns ej längre benämningen IUR.

Men indragna förmåner för partners upphör inte där. Silver- och guldpartners har fram tills nu haft rätt till tio gratis supportsamtal med Microsoft. Denna rättighet för lokalt installerade produkter dras in redan om en månad och upphör från 1 augusti 2019.

Microsoft säger i ett uttalande att ”med start i augusti 2019 så ingår inte längre supportsamtal för partners på nivån Action Pack eller som har certifierade kompetensnivåer. Om du redan är med i Action Pack eller är certifierad på silver- eller guldnivå och ditt förnyelsedatum är innan augusti 2019 så behåller du dina supportsamtal fram tills nästa årsdag din partnernivå förnyas.”

Den här ändringen gäller alltså för lokalt installerade produkter och visar att det inte är någon tvekan om att Microsoft vill att partners i första hand ska arbeta med att sälja molnbaserade lösningar, supportsamtal för molnbaserade produkter påverkas nämligen inte av förändringen.

Läs också:
Patchtisdag: Nya kritiska säkerhetsfixar för Windows
Windows 10 19H2 – nästa version rullas ut till Insiders