Artificiell intelligens och maskininlärning breder ut sig på företag och myndigheter – och det går allt fortare. Som vi tidigare har skrivit arbetar till exempel vart tredje svenskt storföretag aktivt med artificiell intelligens i någon form.

Nu visar en ny global undersökning från analysföretaget Gartner att de organisationer som går i bräschen för de här teknikerna trycker i gaspedalen ytterligare. Bland de organisationer som arbetar med AI och maskinlärning så har de i snitt redan fyra projekt i gång – en siffra väntas växa betydligt framöver.

– Vi ser en betydande acceleration i AI-implementeringar det här året, säger Jim Hare, analytiker på Gartner.

– Det ökande antalet AI-projekt innebär att organisationer kan behöva omorganiseras internt för att försäkra sig om att de här projekten är tillräckligt bemannade och finansierade.

En del ledande företag startar upp AI-center för att sprida kunskaper, säkra finansiering och sätta prioriteringar på bästa möjliga sätt.

I dag är det genomsnittliga antalet AI-projekt på de undersökta företagen fyra, men deltagarna räknar med att det tillkommer ytterligare sex projekt under kommande tolv månader – och ytterligare femton de kommande tre åren.

Det här innebär att de här organisationerna under 2022 kommer att ha ett snitt på 35 AI- eller maskininlärningsprojekt igång.

De organisationer som ingår i den här undersökningen hade kunskap om de affärsmässiga eller teknikrelaterade aspekterna av AI eller maskininlärning eller också planerade de att påbörja projekt inom områdena. 59 procent av de deltagande organisationerna i undersökningen har redan implementerat AI i organisationen.

40 procent av deltagarna uppger att kundupplevelse är den viktigaste drivkraften för att använda sig av den här tekniken. Det handlar både om tekniker för att bättra på upplevelserna för externa användare med till exempel chattbotar och virtuella assistenter, och om internt stöd för beslutsfattande.

Den näst viktigaste drivkraften är automatisering – något som 20 procent av deltagarna uppger. Det kan gälla allt från fakturering och kontraktsvalidering till robotintervjuer inom HR.
Den största utmaningen för de här organisationerna är att hitta kompetens, vilket 56 procent uppger. Därefter kommer utmaningen att förstå användarcasen (42 procent).

– Att hitta kompetent personal är ett alltid ett stort problem när det gäller avancerade tekniker. Kompetensbrist kan lösas genom att använda tjänsteleverantörer, att ingå partnerskap med universitet och etablera utbildningsprogram för de anställda.

Läs mer: Nu ska alla satsa på AI – men här är 9 problem som måste lösas först

Läs mer: Så bygger Swedbank framtidens bank – ”allt händer i exceptionell fart”