Det säger mobiloperatörens vd Johan Dennelind i samband med dagens delårsrapport.

Det var för precis ett år sedan som Telia meddelade att de vill köpa Bonnier Broadcasting för 9,2 miljarder kronor. Förutom TV4 och Cmore ingår också finländska MTV i gruppen.

Därefter har EU-kommissionen inlett en djupare granskning av affären ur ett konkurrensperspektiv.

Johan Dennelind kommenterar storaffären i dagens rapport.

– Som vi antagit har EU-kommissionen tagit godkännandeprocessen av Bonnier Broadcasting till en djupare utredning, en så kallad fas två. Vi har en konstruktiv dialog med EU-kommissionen och tror fortsatt på ett godkännande under det fjärde kvartalet 2019, säger han i rapporten.

I övrigt från Telias delårsrapport kan man konstatera att vinsten sjunker för bolaget. Det justerade rörelseresultatet föll 12,7 procent till 3,2 miljarder kronor, jämfört med motsvarande period förra året.

Nettoomsättningen steg 2,2 procent i rapporterad valuta till 21,3 miljarder kronor. Nettoomsättningen på jämförbar bas avseende valutakursförändringar, förvärv och avyttringar sjönk 4,2 procent, rapporterar företaget.

Johan Dennelind anser dock att trenden pekar åt rätt håll.

– Som förväntat var det andra kvartalet bättre än det första och vi ser fortsatt förbättring under resten av året. Intäktsåtgärderna, både redan införda och kommande under hösten, i kombination med kostnadsneddragningar, främst resurskostnader, är de främsta skälen till att vi kan upprepa en starkare andra halva av året än den första.

Läs mer: Netflix och Amazon skäl bakom TV4-affären