De här riskbedömningarna ska sedan ligga till grund för nästa fas, som är en EU-omfattande riskbedömning och som ska vara klar den 1 oktober. Det här meddelar EU-kommissionen i ett pressmeddelande.

I en kommentar säger Julian King, kommissionär med ansvar för säkerhetsunionen och Mariya Gabriel, kommissionär med ansvar för den digitala ekonomin och det digitala samhället:

– Vi är glada över att de flesta medlemsstaterna nu har lämnat in sina riskbedömningar. Efter det stöd som Europeiska rådet uttryckte den 22 mars för en samordnad strategi reagerade medlemsstaterna snabbt på vår begäran om konkreta åtgärder för att säkerställa cybersäkerheten i 5g-nät i hela EU.

– De nationella riskbedömningarna är avgörande för att säkerställa att EU-länderna är tillräckligt förberedda för nästa generations trådlösa uppkoppling som snart kommer att utgöra ryggraden i våra samhällen och ekonomier.

De nationella riskbedömningarna innehåller en översikt över de främsta hoten och aktörer som påverkar 5g-nät samt graden av känslighet hos 5g-nätets komponenter och funktioner samt andra tillgångar. Dessutom tar de upp de olika typer av sårbarhet, både tekniska och andra typer av sårbarheter, som de som kan uppstå i samband med leveranskedjan.

I Sverige har riskanalysen gjorts av Post- och telestyrelsen i samråd med Säpo, Försvarsmakten, FRA och MSB. 

Med hjälp av den här informationen ska alltså medlemsstaterna nu, tillsammans med kommissionen och EU:s cybersäkerhetsbyrå Enisa förbereda en samordnad EU-omfattande riskbedömning som ska vara klar 1 oktober 2019.

Senast vid årsskiftet ska sedan samarbetsgruppen för nät- och informationssäkerhet, som leder samarbetet tillsammans med kommissionen, att utveckla och komma överens om en uppsättning åtgärder för att minska de risker som identifierats i riskbedömningarna på medlemsstatsnivå och EU-nivå.

Läs mer: Så vill EU säkra 5g-näten