Svenska Quickbit listades på NGM-börsen i Stockholm så sent som den 11 juli till ett marknadsvärde av 207 miljoner kronor. Företaget säger sig ge ”sina kunder möjlighet att använda kryptovaluta för snabb, enkel och säker e-handel och erbjuder e-handlare blockchain-säkrade lösningar”.

Men nu har en integritetsincident drabbat bolaget, när säkerhetsföretaget Comparitech tillsammans med experten Bob Diachenko avslöjat att en av företagets databaser med mer än 300 000 uppgifter legat öppen på internet.

Rapporten kan läsas här.

QuickBits vd Jörgen Eriksson skriver i ett pressmeddelande att företaget ”nyligen tagit i bruk ett tredjepartssystem för kompletterande säkerhetskontroll av kunder. I samband med att detta system har levererats så har det under några dagar funnits på en server som varit synlig utanför QuickBits brandvägg, och därmed åtkomlig för den som har rätt verktyg”.

”Under leveransperioden har en databas varit exponerad med information om namn, adress, e-mailadress samt trunkerade (ej kompletta) kortuppgifter för cirka två procent av QuickBits kunder”.

De skriver vidare att deras centrala databaser med kunduppgifter och lösenord inte varit tillgängliga och att ingen av dess kunder åsamkats ekonomisk skada.

Nu har deras tekniker "vidtagit åtgärder för att säkerställa att samtliga servers skyddas bakom brandväggar, samt förhindra möjligheten till liknande incidenter".

Läs mer: Tog med sig lösenordet i graven – 1,2 miljarder av kundernas pengar borta