De börsnoterade it-konsultbolagen blir allt färre som en följd av de uppköp och sammanslagningar som sker i snabb takt. Bara under de senaste månaderna har Acando köpts upp av CGI, och dessutom är Tieto på väg att slås ihop med Evry.

De kvarvarande bolagen är emellertid mitt uppe i rapportsäsongen nu, och medan en del andra branscher, som banksektorn, har svikit rejält i rapportfloden håller it-konsultbolagen fortfarande ångan uppe. Företag som HiQ och Ework talar till och med om rekordsiffror för andra kvartalet.

Hans Werner, vd för analysföretaget Radar, säger genomsnittspriserna på den svenska konsultmarknaden stiger.

– Det beror på en fortsatt stark efterfrågan och det sker trots en avmattning i konjunkturen och en ökad försiktighet.

Men Hans Werner tillägger att det också sker också en ökad polarisering, där vissa konsultområden minskar både vad gäller efterfrågan och pris. Det är framför allt områden där automatisering och it som tjänst mer och mer tar över.

Områden som ökar i efterfrågan och pris är sådana som rör digitaliseringen och industrispecifika applikationsområden.

– It-nära processer och sådan it som ligger nära verksamheten blir mindre konjunkturkänsligt. Det finns fortfarande en brist på kompetens vilket påverkar prisbilden för en del konsultområden i gynnsam riktning oavsett konjunkturläge, säger han.

Här är andra kvartalets konsultrapporter i korthet:

  • Återkommande affärer lyfter Addnode
Omsättningen ökade med 21 procent jämfört med motsvarande period förra året, till 864 miljoner kronor. Rörelseresultatet ökade till 46 miljoner kronor, från 39 miljoner. Vd Johan Andersson talar i rapporten om att en allt större del av företagets affärer är av återkommande karaktär där kunderna betalar årligen i förskott för rätten att använda programvaror och saas-tjänster.
 
  • Konsultmäklaren Ework ångar på
Vd Zoran Covic talar om ”det bästa Q2-resultatet någonsin” och att de för första gången hade fler än 10 000 konsulter ute på uppdrag. Omsättningen ökade med 13 procent till 3,3 miljarder kronor och rörelseresultat med 14 procent till 30,7 miljarder.
 
  • HiQ ökade vinsten kraftigt under perioden

Rörelseresultatet uppgick till 66,2 miljoner kronor, att jämföra med 43,1 miljoner motsvarande period förra året. Detta inkluderar dock en realisationsvinst från avyttringen av aktier i Westend Affärscentrum. Omsättningen ökade knappt till 477,2 miljoner kronor från 476,2 miljoner. Det ger en rörelsemarginal på 13,9 procent.

HiQs vd Lars Stugemo talar i rapporten om att marknaden fortsatt är god, men att det andra kvartalets resultat påverkats av klämdagar och ledigheter. Företaget har aldrig omsatt mer under ett Q2 och rörelseresultatet är det bästa under ett enskilt kvartal i bolagets historia. Dock lever företagen inte upp till sina förväntningar i Sverige – bland annat som en följd av att offentlig sektor och telekomsektorn lokalt i Blekinge haft svagare efterfrågan.

Dock ser HiQ ökad efterfrågan inom industri, på 5g-system och applikationer samt inom nya tekniker som AI och maskininlärning.

  • Knowit ökade omsättningen – tappar vinst
Omsättningen för Knowit ökade med 5,9 procent till 844,6 miljoner kronor medan vinsten (ebita) gick ner med nästan tio procent till 65,3 miljoner. Vd Per Wallentin säger i rapporten att Norge står för en allt större del av företagets omsättning – och att det pågår ett stort digitaliseringstryck inom offentlig sektor där.
 
  • Softronic: "Sourcingaffärer ökar"
Softronic tappade omsättning till 191,6 miljoner kronor från fjolårets 199,4 miljoner. Samtidigt ökade företaget vinsten till 26 miljoner från 22,7 miljoner. Vd Per Adolfsson säger att marknaden fortsatt är stark även om tillväxttalen generellt är låga. Antalet sourcingaffärer ökar och även molnmigreringarna har börjat komma igång.
 
  • Tieto inväntar grönt ljus för storfusionen

Tieto ökade omsättningen med en procent under andra kvartalet till 403,2 miljoner euro. Samtidigt gick rörelseresultatet ner något, till 34 miljoner euro, att jämföra med 36 miljoner motsvarande period förra året.

– Under det andra kvartalet har vi lagt stort fokus på vår egen transformation och implementeringen av vår nya strategi genom att förändra vår verksamhetsmodell, sa vd Kimmo Alkio i samband med rapporten.

Tieto uppgav vidare att det planerade samgåendet med Evry väntar på det formella godkännandet av företagens aktieägare samt konkurrensmyndigheter, men att fusionen förväntas slutföras under det fjärde kvartalet 2019 eller senast under första kvartalet 2020.

I övrigt pekade Tieto på att de ingått ett fördjupat samarbete med Ericsson, där de tar över Ericssons verksamhet för forskning och mjukkvaruutveckling inom Radio Access Networks, RAN,. ”Det bäddar för en fortsatt starkt tillväxt och konkurrenskraft inom bland annat 5G, IoT och automatisering”, skriver företaget i rapporten.

Läs mer: It-jättar övertygar i svag rapportflod – men det är den här veckan det gäller

Läs mer: Evry och Tieto slås ihop – skapar en nordisk it-gigant