Internationellt pågår just nu en massiv migrering från det populära Windows 7 till det av Microsoft förordade operativsystemet Windows 10, som en följd av gratissupporten för Windows 7 försvinner i januari. Som vi skrev förra veckan bidrog det här till att göra den globala pc-försäljningen överraskande stark under andra kvartalet.

Hur långt har man då kommit med migreringarna i Sverige? Av allt att döma är de svenska företagen betydligt längre fram än det internationella snittet, visar siffror som Computer Sweden tagit fram.

Enligt den senaste statistiken från analysverktyget Statcounter hade Windows 7 bara en användarandel på 17 procent av alla Windows-pc i Sverige i juni i år. Samtidigt ligger Windows 10 på 77 procent.

Om man jämför det här med de globala siffrorna så har Windows 7 fortfarande 32 procents användarandel mot 58 procent för Windows 10.

Det här innebär också att det här plattformsskiftet inte får samma effekt på den svenska pc-marknaden som den globala, säger Anders Elbak, analytiker på IDC i Norden.

– På det stora hela är det samma tendenser som gör sig gällande i Sverige och Norden som globalt. Men man kan säga att den svenska marknaden varit stabil under en längre period.

– Det innebär också att den effekten vi ser globalt inte blir lika stor, eftersom svenska verksamheter kommit längre. Det är också ett skäl till att den svenska marknaden växer lite långsammare under andra kvartalet än i Europa generellt.

Den svenska pc-marknaden ökade därför bara med två procent till 521 000 sålda pc under andra kvartalet, enligt IDC. Den globala pc-marknaden stod under samma period för en oväntat stor ökning på nästan fem procent.

Microsoft självt vill inte säga hur många som migrerat från Windows 7 till Windows 10 nu under året, Men Henrik Byström, affärsområdeschef för Modern Workplace på Microsoft i Sverige sa förra veckan till Computer Sweden.

– Vi ser ett stort intresse från våra svenska kunder för Windows 10. Windows är en viktig pusselbit i vår molnaffär och i vår strategi för Microsoft 365, Vi ser ett otroligt momentum just nu med fler än 800 miljoner aktiva Windows 10-enheter i världen.

Läs mer: Windows 7 en tickande kostnadsbomb – förlängd support väntas bli svindyr

Läs mer: Med knappt ett år tills supporten stryps finns Windows 7 på mer än var tredje pc