Förra sommaren uppdaterades förvaltningslagen med en generell regel där det uttryckligen föreskrevs att beslut kan fattas automatiserat. En öppning för digitalisering och automatisering av deras verksamhet.

Men trots att kommunerna också lyder under förvaltningslagen gäller inte regeln dem. De lyder nämligen också under kommunallagen och där finns skrivningar som sätter stopp för automatiserade beslut. Nyligen vände sig Sveriges kommuner och landsting, SKL, till regeringen med en uppmaning om att ändra kommunallagen så att den inte heller står i vägen.

– Våra jurister gör bedömningen att kommunallagen i det här fallet gäller framför förvaltningslagen och att kommunerna därför inte får den möjligheten, säger Malin Annergård, analytiker på avdelningen för digitalisering på SKL.

– Det innebär att kommunerna inte kan automatisera myndighetsbeslut fullt ut på det sätt som exempelvis Försäkringskassan kunnat göra.

Om det här helt enkelt är en miss som ingen riktigt räknat med låter hon vara osagt men konstaterar att det hela är ”olyckligt”.

– Inga kommuner ska låta detta stå i vägen för att automatisera sin verksamhet ­– många kommuner är redan igång. Men det innebär att de inte kan göra det fullt ut. Flera steg i ärendeprocessen kan automatiseras men själva beslutet måste tas av en handläggare.

I brevet till regeringen radar SKL upp ett antal exempel på sådana beslut som i dag inte kan automatiseras trots att reglerna är väldigt tydliga och klara och inte innefattar några överväganden - det handlar om sådant som beslut kring plats i skola eller förskola, skolskjuts, hemtjänst, ekonomiskt bistånd, tillstånd att servera alkohol och liknande.

– Det handlar om tydliga ärenden där vissa villkor ska vara uppfyllda. Som boendeparkeringstillstånd, säger Malin Annergård.

­­– Bor personen där? Äger personen bilen? Ja då är beslutet ja. Med bottar kan det beslutet tas på en sekund – i dag måste en handläggare göra det eller åtminstone gå in en gång om dagen och ge okej till beslutet.

Det här gör att kommuninvånarna heller inte får den service de kan få konstaterar hon.

– Det gör att vi inte kan ge så mycket värde som möjligt till invånarna helt enkelt när systemen inte får göra det de kan. Vi behöver våra medarbetare för mer kvalificerade ärenden – vi kommer behöva dem och fler därtill.

Ännu har regeringen inte återkommit.

– Brevet, en så kallad hemställan, gick iväg i slutet av juni så jag hoppas vi kan få respons efter semestrarna, säger Malin Annergård.

Läs också: Nio konsultbolag slåss om att automatisera nio kommuner
Mjukvarubottarna dundrar fram – nu etablerar sig bolagen i Sverige